COMPOSITIO STYLORUM
22. 06. 2018.

Galerija SKC u 20:00

Izložba studentskih radova studijskih programa Unutrašnja arhitektura (oas) i Likovne umetnosti (mas) Odseka primenjene i likovne umetnosti Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

Izložbu će otvoriti Dr Jelena V. Atanasijević, vanr. prof.

 

COMPOSITIO STYLORUM

Formiranje kompozicije sa aspekta stilskog oblikovanja oduvek je bilo veliki izazov za sve stvaraoce u različitim oblastima umetnosti. Pravila komponovanja u uređivanju elemenata slika i arhitektonskih sklopova definišu posebne preporuke na osnovu kojih krajnji perceptivni diskurs postiže visoke estetske vrednosti sklopa. Apstrahovano sagledavanje radova iz različitih umetničkih disciplina – Enterijera, kao arhitektonskog sistema komponovanja, i Likovnih kompozicija, koje mogu biti sastavni delovi pomenutih, ukazuje na sličnosti u različitosti Stilskog komponovanja sa aspekta kvaliteta i metodike u dispoziciji različitih prostornih entiteta. Elementi, vrsta, forma, funkcija i materijalizacija, ukazuju na različite strukture u postavci i njihov posebno definisan međuodnos koji ukazuje na konačno stilsko opredeljenje.

Istraživanjem forme – postavljanjem geometrijskog reda i izražavanjem formalnih kvaliteta, zajedno sa funkcijom – adekvatnim performansama i izražavanjem prostora, postiže se materijalizacija estetski vrednih sklopova kroz dispoziciju elemenata. Neophodno je usaglasiti stilsko i likovno jedinstvo sa odgovarajućom idejom teme, kako bi se uspostavila sinhronizacija sklopova kako u arhitekonskom prostoru, enterijeru, tako i na svim ostalim medijima prezentacije.

Radovi studenata studijskih programa Unutrašnje arhitekture i Likovnih umetnosti, ukazuju da se pravilna primena metoda komponovanja – Ritam, kontrast, harmonija, ravnoteža, proporcije, dominacija, akcentuacija, jedinstvo, uz autorski rukopis, postiže stilski kvalitetno rešavanje prostornih kompozicija uz uvažavanja svih pravila struke.

 

Dr Jelena V. Atanasijević, vanr.prof.
Danijela Dimković, docent

 

Radovi studenata sa studijskog programa Likovnih umetnosti (MAS), predmet Kompozicija u formi; Studenti: Jovana Vasović, Maja Vasović, Milica Vilotijević, Kasija Milenković, Matija Sretović, Slavko Vuletić, Isidora Jovičić, Marijana Kiralj, Sara Stojadinović, Marija Vilotijević.

 

Radovi studenata sa studijskog programa Unutrašnja arhitektura (OAS), predmeti Stilska unutrašnja arhitektura i Osnove projektovanja stilskog enterijera ; Studenti: Katarina Milićević, Jelena Jović, Aleksandra Samčović, Marko Aksentijević, Stefan Todorović, Danilo Milošević, Jovana Radović, Sonja Vukićević, Nevena Vranić, Darko Vasiljević, Bojan Stanković, Katarina Simić, Danica Pavlović, Magdalena Stojadinović, Stevan Luković, Bogoljub Stanković.

 

Publika će izložbu moći da pogleda do 11. jula 2018.