Kontakt galerija SKC, 19:00 Predavanje Božice Vuksanović Đuričić i Nine Mićović   Depresija je patološko stanje tuge i definiše se kao poremećaj raspoloženja. Može biti blaža ili jača, odnosno može se manifestovati kao melanholija, a može se pretvoriti u veoma intenzivnu tugu usled
PREDSTAVLJANJE STUDENATA KATEDRE ZA ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST iskustva, mogućnosti i perspektive KONTAKT GALERIJA SKC U 18:00   Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje promociju Katedre za italijanistiku Filološko-umetničkog fakulteta, u okviru koje će zainteresovani imati priliku da se kroz razgovor sa studentima i nastavnim osobljem
CLIL ( Content Integrated Learning) je model nastave koji objedinjuje podučavanje nastavnog predmeta i stranog jezika, gde se nejezički sadržaji izučavaju na stranom jeziku. Kontakt galerija SKC u 18:00   U ovim programima strani jezik je sredstvo za predmetnu nastavu nejezičkih sadržaja, a

Studentski kulturni centar Kragujevac

Kontakt galerija SKC, 19:00 Predavanje Božice Vuksanović Đuričić i Nine Mićović   Depresija je patološko stanje tuge i definiše se kao poremećaj raspoloženja. Može biti blaža ili jača, odnosno može se manifestovati kao melanholija, a može se pretvoriti u veoma intenzivnu tugu usled koje pojedinac potpuno prestaje da vodi brigu o sebi i

PREDSTAVLJANJE STUDENATA KATEDRE ZA ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST iskustva, mogućnosti i perspektive KONTAKT GALERIJA SKC U 18:00   Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje promociju Katedre za italijanistiku Filološko-umetničkog fakulteta, u okviru koje će zainteresovani imati priliku da se kroz razgovor sa studentima i nastavnim osobljem Katedre upoznaju sa načinom upisa, programom i strukturom studija, mogućnostima

CLIL ( Content Integrated Learning) je model nastave koji objedinjuje podučavanje nastavnog predmeta i stranog jezika, gde se nejezički sadržaji izučavaju na stranom jeziku. Kontakt galerija SKC u 18:00   U ovim programima strani jezik je sredstvo za predmetnu nastavu nejezičkih sadržaja, a specifičnosti CLIL nastave u odnosu na tradicionalnu sastoje se i