SKC ONLINE RAZGOVORI 17.00-18.00 ZOOM APLIKACIJA     Šta je bestijarijum i kakvu pouku možemo dobiti iz Ljubavnog bestijarijuma Rišara de Furnivala ? Dr Marija Panić sa Katedre za romanistiku, FILUM govoriće o životinjama u francuskoj književnosti tj. o zoomorfnoj simbolici u književnosti i kulturi,
KONTAKT GALERIJA SKC U 20:00 Ulaz slobodan   režija: Rodrigo Sorogojen žanr: triler trajanje: 142’ proizvodnja: Španija, Francuska     Kritičari kažu da će vam ovaj film podizati adrenalin sve dok ne eksplodirate i tek tada će vam dozvoliti da ponovo prodišete! Manuel Lopez- Vidal je omiljeni političar u
KONTAKT GALERIJA SKC U 20:00 Ulaz slobodan   režija: Jure Pavlović žanr: drama trajanje: 97’ proizvodnja: Hrvatska, Srbija, Francuska, Bosna i Hercegovina   Debitantski film Jure Pavlovića (čiji je kratkometražni film “Piknik”osvojio nagradu Evropske filmske akademije 2015. godine) intiman je portret kompleksnih odnosa između majke i ćerke koji

Studentski kulturni centar Kragujevac

KONTAKT GALERIJA SKC U 20:00 Ulaz slobodan   režija: Jure Pavlović žanr: drama trajanje: 97’ proizvodnja: Hrvatska, Srbija, Francuska, Bosna i Hercegovina   Debitantski film Jure Pavlovića (čiji je kratkometražni film “Piknik”osvojio nagradu Evropske filmske akademije 2015. godine) intiman je portret kompleksnih odnosa između majke i ćerke koji broji svoje poslednje sate. Iz Nemačke gde sada živi i radi,

Kontakt galerija u 20:00     Point of perception     Procesualnost u radu Nade Arnaut je dominantna umjetničko-teorijska praksa kojom se služi u projektu Point of perception. Zbir svih radova na izložbi jeste vrsta postkonceptualne prakse, kojom autorka preispituje navike pogleda, status umjetničkog djela kao i perspektivne tačke, te pozicije percepcije. Praksa Nade Arnaut unaprijed

Koktakt galerija SKC, Facebook live, 19:00 Razgovor o knjizi Poezija Ivane Maksić je poziv na klasnu pobunu, davanje glasa osujećenima i prekarnima, koji su glavni junaci ove knjige. Ulazeći u dijalog s različitim društvenim konstruktima, ali i literarnim tradicijama i tzv. univerzalnim vrednostima – kao prećutnim partnerima u održavanju postojećeg poretka –
MESEČNI PROGRAM