Dokumentacija za drugi krug prodaje osnovnog sredstva - VOZILA

Dokumentacija za prodaju osnovnog sredstva - VOZILA