1. Usluge štampe 2019/2020

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora - Partija 1

Odluka o dodeli ugovora - Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

2. Usluge prevoza 2019/2020

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

3. Usluge štampe 2018/2019

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora - Partija 1

Odluka o dodeli ugovora - Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

4. Usluge prevoza 2018/2019

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - NOVO