1. Извођење радова на текућем одржавању тоалета

Одлука о додели уговора и стручна оцена понуда

Одлука о спровођењу поступка набавке

Конкурсна документација

Позив за достављање понуде

2. Набавка аутомобила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима у вези са припремањем понуде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

3. Услуге штампе 2019/2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

4. Услуге превоза 2019/2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору