About ESTAM WMF

The ESTAM World Music Festival, a captivating production of the Student’s Cultural Center Kragujevac, Serbia, is a dynamic intersection where music surpasses borders, and cultures connect souls. From its inception, ESTAM has been a fearless pioneer, spotlighting progressive and daring world music projects, emanating from the rich Balkan region and beyond. Each edition unveils commissioned, original, and collaborative projects, forming a melting pot of creativity that echoes globally. A profound partnership with the Multikultivator Service For Culture and Arts Development has fortified our mission. Collaborations with other festivals, EU-supported platforms, notably MOST – Bridge for Balkan Music, propel our growth and amplify our resonance. The enchantment of ESTAM lies in its ability to delicately reignite the inquisitive spirit of local audience, breathing life into the city’s historical legacy.

 

Mission

With ESTAM, we aspire to shake the local audience, awakening the spark of curiosity. Kragujevac, once the capital of the modern Serbian state in the 19th century, holds a rich cultural history. ESTAM seeks to bring the world back to Kragujevac while projecting the city onto the global stage through music that outstrip boundaries, fostering a spirit of discovery.

 

Vision

At ESTAM, we envision a harmonious world where music becomes an immersive experience, igniting open hearts and minds. We aim to unite a diverse crowd of music enthusiasts under the shared umbrella of sonic exploration.

Инфо

ESTAM WMF, у продукцији Студентског културног центра Крагујевац, је динамично раскршће где музика превазилази границе а диверзитет култура је тај који нас спаја. Од свог почетка, ЕСТАМ је био неустрашиви пионир који истиче прогресивне и смеле world music пројекте, који потичу из богатог балканског региона али и читавог света. Свако издање открива оригиналне, наручене и заједничке пројекте, формирајући простор за изражавање креативности који одзвања глобално. Партнерство са Мултикултиватором – сервисом за развој културе и уметности, учврстило нас је и допринело нашој мисији. Сарадње са другим фестивалимна, ЕУ платформама, посебно  учешће у програму MOST – Bridge for Balkan music, подстичу нашу посвећеност и раст, и појачавају нашу резонанцу. Значај ЕСТАМ-а лежи у његовој способности да деликатно распламсава радознали дух крагујевачке локалне али и публике из окружења, удахњујући живот историјском наслеђу града.

 

Мисија

Са ЕСТАМ-ом тежимо да уздрмамо локалну публику, пробудимо искру радозналости Крагујевца, престонице модерне српске државе у XIX veku, који има богату културну историју. ЕСТАМ настоји да врати свет у Крагујевац док истовремено, на најбољи начин представља град на глобалној сцени, музиком која превазилази границе и буди знатижељу.

 

Визија

ЕСТАМ замишљамо као хармоничан свет у коме музика постаје импресивно искуство, које буди све оне отвореног срца и ума. Желимо да ујединимо све актере world music сцене и музичке ентузијасте на овом заједничком путу звучних истраживања.