GRAFIKA II
14. 12. 2021.

Kontakt galerija u 20:00

Izložbu će otvoriti Vladimir Ranković, vanredni profesor FILUM Kragujevac.

 

Grafika je, ne samo lišena aure neponovljivosti, već pronalazeći suštinu u suprotnome – ponovljivosti, umnoživosti, imala specifičan položaj u odnosu na vajarstvo i slikarstvo, značajno drugačiju ulogu, na određene načine olakšan pristup publici, ali je istovremeno bila pozicionirana između umetnosti i tehnike, zanatske i industrijske proizvodnje, kreativnog duha i specijalizovanog znanja, i stoga konstantno preispitivana kao deo korpusa umetnosti.

Diskusija između stvaralaca i publike koja u središte stavlja pitanje šta grafika kao umetnička praksa danas jeste, ili, šta može da bude, koje se odigrala 2017. godine, uz pogled na grafike osmoro umetnika, nastavlja se izložbom u istovetnom formatu. Svi izlagači, osim što se bave stvaralačkim radom, predavači su i, može se reći, imaju obavezu da o umetnosti govore. Stoga, sama dela prate crtice – razmišljanja autora o umetnosti, grafici, stvaralačkom radu… Cilj izložbe je, kao i pre četiri godine, da mapira pozicije sa kojih se grafika kao umetnička disciplina može sagledavati i da pruži smernice koje bi mogle voditi do odgovora na pitanja o grafici.

 

Grafike izlažu Bojan Živić, Gabrijela Bulatović, Maja Simić, Nikos Arvanitidis, Vladimir Milanović, Nikola Velicki, Irena Knežević i Filip Misita.