THE HOUSE WE NEVER BUILT
Nikola Radosavljević
07. 03. 2023.

KONTAKT GALERIJA I GALERIJA SKC U 20:00

 

 

 

 

,, (…) A mother’s house
Has a room for each child
It’s only describing the interior
Of her heart
(…) “

 

 

 

Rad ,,House that we never built“ je eksperimentalno grafičko istraživanje kojim pokušavam da uspostavim vizuelne relacije sa osnovama porodične kuće koja nikada nije završena. Za osnovu rad uzete su pločice iz neraspakovanih, a davno kupljenih paketa pločica za kuhinju, kupatilo i stubove, zajedno sa tester uzorcima koji su išli u paketu prilikom kupovine. Simbolički, ovi delovi jednog zdanja elementi su želje i vremena koja se nikada nisu dogodili niti sklopili na jednom mestu. Porodična kuća usled političkih i socio-geografskih prevrata tokom devedesetih godina nikada nije završena do kraja, a paketi su iskorišćeni za neke druge stvari. Pored keramičkih sirovina tu su bile i različite kamene, drvene i metalne površine, unešene na same temelje, gde su provele određeno vreme, a onda su ga napustile u nepoznatom pravcu.

Ova kuća je metafora porodičnog doma u sukobu sa sopstvenim aktuelnim vremenom. Ono kao takvo definisalo je ukućane, porodični nukleus, koji jeste osnova društva i bilo koje civilizacijske tekovine. Krov do koga se nikada nije došlo niti se sam ikada dogodio, u mom vremenu podneo je mnogo više promena, pomeranja i de-konstrukcija nego krovovi pod kojima sam zaista i živeo. Sam odnos mojih roditelja i mene ostao je uslovljen upravo nemanjem ove vrste doma. Naime, mi nikada i nismo živeli zajedno.

Rad je započet na matricama linoleuma formata 20 h 17,5 centimetara što je i originalna veličina pločica koje su kupovane za potrebe opremanja porodičnog doma. Ovi komadi su u razmeri 1:1 rekonstrukcija realnih elemenata kako bi se sačuvala sirovost potencijalnog dijapazona mogućnosti koje se nisu dogodile usled surovosti vremena i mesta na kojem su se kao bračni par moji roditelji našli. U pokušaju da rekonstruišem same originale, površine sam sveo na dva osnovna oblika: pravougaonik i trougao, simbolički isključujući momenat kružnih ili ovalnih oblika, kako u likovnom smislu simbol ,,okretanja“, ,,beskraja“ ili bilo kakvog ,,kretanja“ ne bi bio prisutan. Sukobljeni ugaoni elementi su direktan prikaz zatvorene forme, konačnosti i kraja, ne zato što je ovim ličnim vremenima došao kraj ili više nisu tu, već iz straha da bi se ista situacija mogla ponoviti nekoj drugoj porodičnoj kući koja bi došla na svoj red da se sagradi.

Ovim postupkom spekulativne forenzike otvorio sam pitanja mogućnosti kako je sam dom sve mogao da izgleda. Sada iz moje perspektive to bi mogao biti neki potpuno drugačiji dom od prvobitno zamišljenog. Planiranjem i strukturiranjem matrica kao gradivnog elementa realne kuće iznalazio sam nova rešenja, mogućnosti enterijera u prostorima za različite namene i boravak, koloristički pozicionirajući prostore življenja kao emotivne prostore u određenim relacijama sa njegovim korisnicima.

Nikola Radosavljević

 

 

Nikola Radosavljević, rođen je 1991. godine u Užicu. Osnovne i master studije završio na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, atelje grafika i knjiga, 2015. godine. Doktorirao na studijama Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek primenjenih umetnosti i dizajna 2020. godine, na temu knjige umetnika i novomedijskih grafičkih praksi. U avgustu 2020. godine u saradnji sa kustosima grafičke zbirke Narodne biblioteke Srbije formirao prvu javnu biblioteku knjige umetnika pod krovnom institucijom kulture u  Evropi. Master studije na Fakultetu likovnih umetnosti na katedri za grafiku u klasi Vladimira Veljaševića završio 2022. godine.

Usavršavao se u oblasti novih medija na programima u Berlinu, Barseloni i Pragu.

Dobitnik je više od dvadeset različitih nagrada i priznanja iz oblasti crteža i grafike, među kojima se nalaze i Plaketa za doprinos, svetsko bijenale crteža, Osten, Makedonija, 2017. Nagrada svetskog trijenala grafike malog formata za tehnološki doprinos i likovni domen, Ural, Rusija, 2019. Otkupna nagrada Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Galerija Grafičkog kolektiva, Izložba male grafike, 2019. Prva nagrada međunarodnog bijenala grafike u Skoplju, galerija DLUM, Makedonija, 2020.

Dobitnik nagrade Veliki pečat Galerije grafičkog kolektiva i Zlatne igle ULUSa za 2022. godinu.

Učestvovao na više od dvesta kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Holandija, Nemačka, Argentina, Kina, Švajcarska, Rusija, Nepal, Makedonija, Mađarska, SAD, Indija, Grčka, Kolumbija, Bugarska…). Do sada je organizovao trideset i pet samostalnih izložbi po konkursu i pozivu (Beograd, Novi Sad, Pančevo, Sombor, Kotor, Subotica, Kikinda…).

Stipendista iz nekoliko različitih fondova. Po izboru urednika rubrike magazine ELLE “39 najuspešnijih mlađih od 30”, svrstan u 39 najuspešnijih mladih ljudi u zemlji, oblast vizuelnih umetnosti, novembarsko izdanje, 2016. godine. Učesnik grafičke kolonije “Grafika 2016” i “Grafika 2018”, Centar za Kulturu Smederevo. Finalista kluba SUPERSTE u oblasti vizuelnih umetnosti, fondacija Erste banke za 2014. Deo saziva kolonije Vlasina, 2019. i Susreta akvarelista, Ečka, 2020. godine.

Na temu knjige umetnika i primene novomedijskih umetničkih praksi održao niz javnih predavanja: Narodna biblioteka Srbije; Galerija “Žad”, Muzej primenjenih umetnosti; Mala galerija DKSGa, Novi Beograd… Učesnik međunarodnog simpozijuma u okviru međunarodnog bijenala grafike, Dom kulture u Čačku, javno predavanje na temu Multioriginala- Knjiga umetnika, crtež i publika. Gostujući predavač po pozivu na Internacionalnoj nedelji studenata, ISNJIB, 2019. Na poziv organizatora festivala REKONSTRUKCIJA izveo niz radova u javnom prostoru, Beograd, 2019. Pohvala na konkursu nagrade MANGELOS, 2020. Finalista bijenalne nagrade za savremene grafičke prakse Diego Donati, Italija, 2020.

Radovi mu se nalaze u značajnim javnim i privatnim kolekcijama širom sveta.
Član ULUSa, grafička sekcija.. Član UVUUa, grafička sekcija. Bavi se grafikom, crtežom, i knjigom umetnika.