Prima furia
Марина Радовановић
21. 04. 2021.

Zoom састанак, 19:00

Представљање збирке песама

Песничка збиркa „Prima furia“ састоји се из четрдесетак песама различитог обима које се обично ограничавају на краћи израз, неретко од тек неколицине стихова. Упркос томе, песме крију недвосмислен лирски потенцијал, потентност израза у развитку и могућност вишеструког читања. Ангажована и провокативна у мери која не ремети ритам песама, Прима фуриа избегава пресуде и крајње закључке који би били у складу са друштвеним мејнстримом, ког ауторка маркира као лажног дародавца погодности и повољности у замену за тихо, заглушујуће робовање – стоји, осим осталог, у образложењу жирија који је формирала Градска библиотека“Карло Бијелицки из Сомбора доделу награде „Голуб“ која је посвећена првим књигама младих аутора.
Марина Радовановић (Зрењанин, 1986),објављивала је песме у зборницима, периодици, интернет часописима и блоговима. Живи у Новом Саду.

Веза ка састанку: https://us02web.zoom.us/postattendee?id=45