OPUS NEO
Projekat Gurđijev
08. 05. 2019.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ГАЛЕРИЈА У 19:00

УЛАЗ ЈЕ БЕСПЛАТАН

 

Пројекат Гурђијев
Србија/Француска
Музика тишине и контемплације

Ивана Граховац, чело
Оливиер Маурел, клавир

Опус Нео је музичка продукцијска организација која је актуелна у Француској и Европи од 2011. године на челу са Оливие Морелом. Креације и пројекти Опус Нео су до сада путовали широм Европе у различитим саставима и пројектима: Piano et Mediterannee, Led Zep Session и сада Гурђијев пројeкат у сарадњи са разним уметницима (Bijan Chemirani, Maryam Chemirani, Philippe Botta, Maria Simoglou, Pierrick Hardy, Jessy Rakotomanga, Guillaume Lys…) на многобројним фестивалима.

Георгиј Гурџијев је био филозоф, психолог, писац и мистик грчко-јерменског порекла. Током живота, на својим путовањима по средњој Азији, сакупљао је примере музике, ритуала, духовних пракси. Ово је основа на којој се темеље касније композиције које је остварио у сарадњи са својим учеником, руским композитором Томасом де Хартманом. Гурџијев је основао Институт за хармонични развој човека где започиње записивање музике коју је чуо на својим путовањима. Он би задавао основне теме, док је де Хартман радио на развоју и коначном облику музичке форме.
Њихов процес најбоље описује сам Де Хартман: „Господин Гурџијев обично би звиждао или свирао једним прстом на хармонијуму веома сложене мелодије источног типа. Како би се ухватила ова мелодија, односно записала у европској нотацији, био је потребан велики напор… Највеће дејство поседовала је она мелодија коју је запамтио на путовањима у далеким азијским манастирима. Слушајући ту музику, урањаш у дубину свог бића…“

Дуо Ивана Граховац, чело / Оливиер Маурел, клавир изводи ову контемпативну и дубоку музику кроз писану и импровизациону интерпретацију, игру звучних текстура, мелодија и хармоније са контарпунктним елементима истраживајући волумене Азијских ритмова, Плеса Дервиша и Саида, Химни и молитви.
Спој сакралне и фолклорне музике нуди мост између медитације и плеса, свести и транса.

Овај концерт је подржан од стране Француског института у Србији.