Документација за други круг продаје основног средства - ВОЗИЛА

Документација за продају основног средства - ВОЗИЛА