New Body
Анастасија Павић
17. 5. 2022.

Контакт галерија у 20:00
Изложбу ће отворити Марина Марковић, визуелна уметница

 

 

New Body коментарише притисак друштва и његову везу са третманом нашег тела као нечијег власништва. То је свест о телу из перспективе робе јер није довољно само имати тело већ морамо бити сигурни да то тело испуњава свој пуни потенцијал, иначе бива протраћено. Модификација тела је одраз позног капитализма, нових технологија и глобализације који захтевају сталну потрагу за соматском оптимизацијом и емитовањем. Тело је капитал ( Heike Steinhoff ) и оно може бити “уложено” у фитнес тренинг, посебне дијете и естетску хирургију а приходи су враћени у облику дужег живота, бољег посла или пожељнијег партнера.У својој уметничкој пракси Анастасија Павић сагледава своје тело и као социјални, психички, физички, сексуални те дискурсивни конструкт али и као место отпора. Она се смело игра вишезначношћу тела, као фетиша, робе, објекта, субјекта, симбола и означитеља, али и показаног узорка помоћу којег се открива и показује моћ, намера или ефекат друштвених тоталитета. Сајбер естетика у њеном раду представља амбијентални код, подлогу или сценографију у којима њена СФ хероина изнова доводи у питање бројне обрасце сопственог идентитета односно својих потенцијалних идентитета. Идеја да је идентитет истинит само ако је тело визуелно трансформисано (Steinhoff), доводи до појмова самопобољшања, самоостварења, самоискуства и одређивања трансформисаног тела као кључног места за преговоре о моћи путем сталне потраге за оптимизацијом. Анастасија кроз New Body перформира препарацију и антиципацију кроз строге ритуале одржавања и опсесивне потраге за физичким савршенством, изнова демонстрирајући порнографију воље, фетишизујући самоконтролу. У видео инсталацији New Body 1 природно тело креће се у правцу екстремног тела кроз подвргавање Infrarshape horizontal третману где у сајбер капсули лежећег бицикла уметница “јури у месту” за својим “побољшаним” обликом. Савремени трендови о унапређењу здравља, правилној исхрани и вежбању акумулирају све већи притисак на лично реконструктивно деловање на тело у име кондиције која је истовремено телесна и психолошка. Управо то „неадекватно тело” које се мора контролисати, дисциплиновати и наџирати, трансформисати и јесте епицентар савремене анксиозности и тескобе, али и извор велике зараде. У видео перформансу New Body 2, инспирисана стихом Kanye Westa “And my sheets still orange from your spray tan..”, Анастасија первертира лепоту до карикатуре и дискутује ултимативно конзумеристички приступ женствености и завођењу доводећи га претераном употребом производа за “улепшавање” до тачке ритуалног апсурда. Изожба New Body пропитује матрице репресије у односу на тело и амбиције да се биолошка датост преиначи као начин ослобађања од неумитних закона природе, изнова постављајући питање колико је радикална промена израз слободне воље а колико принуде.
Анастасија Павић са сваким својим радом напушта оквире природне датости, манипулише, формира, реформира, деформира и трансформира, одабирајући за себе ново тело односно нови идентитет.

текст у каталогу изложбе, Марина Марковић

 

Анастасија Павић (1998) студенткиња  Факултета ликовних уметности у Београду на одсеку за Нове медије у класи професора Зорана Тодоровића. Излагала је на бројним групним изложбама у земљи и иностранству. У својој уметничкој пракси обрађује савремена друштвена питања попут post-cyber феминизма, конзумеризма, међуљудских односа и утицаја интернета на друштво. Свој уметнички израз проналази у медију перформанса, фотографије, колажа и цртежа.

 

Изабране изложбе:

2022. А(Р)ТЛАНТИС, Галерија Новембар, Београд
2021. In corpore sano, Галерија Новембар, Београд
2021. NEW BODY, самостална изложба у Дому Омладине, Београд
2021. АРТикулације II, Женски Затвор, Народни музеј у Панчеву
2020. Студио106ЛА, BEO AIR awarness project, онлине изложба
2020. Ars Electronica. ART Gallery онлине селекција фестивала
2020. KIBLA ”Group exhibition / К +” Марибор, Словенија
2020. КЦБ ”ИнФЛУенца”, Podroom Gallery, Београд
2019. Шта ће бити после?, Heartefact fund, Београд
2019. Don’t stare so romantically, У10, Београд
2019. УЛУС годишња пролећна изложба ”Где будућност почиње?”, Павиљон Цвијете Зузорић
2019. Hard Pressed, Магацин Краљевића Марка, Београд
2019. ”C-19 – радови из карантина”, ФЛУ галерија, Београд
2018. Напуштање безбедног режима, Goethe Institute, Београд
2018. Гужва у граду, КЦ Град, Београд