MAKE ME FEEL GREEN AGAIN
Nevena Ostojić i Marko Obradović
04. 04. 2023.

KONTAKT GALERIJA I GALERIJA SKC U 20:00
Izložbu će otvoriti Nedežda Kirćanski, vizuelna umetnica

 

Izložba ”Make me feel green again” je koncipirana kao iskustvo koje pruža atmosferu oaze unutar galerijskog prostora sa ciljem da preispita pozicije transhumanizma i ekologije. Povezuje se plastično i organsko, digitalno i materijalno. Strah od propadljivosti okoline i nadolazeće nemaštine nas tera u fantazije o utopiji i fetišizacije distopije.

Preispitivanje društva i grada koji je u tranziciji podrazumeva osvešćivanje stanja kroz koja se prolazi u tom procesu. Veze koje postoje između ličnog i javnog, komercijalnog i alternativnog. Lični odnosi prema ovim imaginarnim socijalnim konstruktima i samoj prirodi se nesvesno adaptiraju konzumerističkim potrebama koje transformšu njihov kontekst. Prostori koji su pre imali spiritualni ili ritualni kvalitet sad su nadjačani optimizacijom i postaju utilitarni. Zbog efikasnosti, granice objektivnog i subjektivnog postaju sve tanje i uspomene na prirodu postaju eskapističke na putu ka transhumanizmu.

*

Svet trave, zabave, nepodnošljive lakoće postojanja, čiste sreće, sirovog zadovoljstva.

Nevena Ostojić i Marko Obradović u svojim radovima preispituju sentimentalnost i romantizaciju rajskog pejzaža i idealnog života koji je uzurpiran savremenim motivima hiperprodukcije i intervencijama čoveka. Oba umetnika ispituju izmenjene duhovne stavove prema prirodi i kreiranjem mitologija kroz motive anđela i duhovnih rituala, daju im novi smisao i karakter. Stvaranjem ovih realnosti umetnici nalaze kreativan način da se suoče sa mogućim ishodima sveta i prikažu alternativne prikaze daljeg života na zemlji. Ovi prikazi nisu nastali kao rešenje ili kritika savremenog života već kao subjektivne vizije koje mute granice bliske realnosti i naučne fantastike. Zbog ovog nastaje hibridni prikaz koji je u fazi konstantne transformacije i postaje neukrotiv.

Nevena Ostojić ove transformacije interpretira kroz beg u digitalno kolažirane realnostiu kojima izmenjuje ličnu stvarnost kombinujući je sa svojom internet personom. Samu sebe prikazuje u procesu metamorfoze ka novoj verziji čoveka konzumenta, gde to nije nužno negativno. Distopija postaje teren za ultimativnu utopiju, gde se veruje da će ljudi doći do načina kako da, proučavanjem drugih vrsta, dođu do novih birokratskih pojednostavljenja i rešenja za goruća pitanja sve većeg broja stanovnika u gradovima.

Marko Obradović kroz svoje radove istražuje distorziju ranih uspomena, koje se kroz odrastanje nesvesno prilagođavaju savremenom svetu i postepeno dobijaju distopijski karakter. On svoju mitologiju dalje konkretizuje uvođenjem motiva sintetičkih anđela, hibridnih životinja i toksičnih fontana. Utopija zapravo postaje distopija.

Kroz igranje sa ovim binarnostima, smaka sveta i novog početka, umetnici nam pokazuju da ne brinu o ishodu već se predaju apsurdu i uče da plivaju u njemu.

 

 

Nevena Ostojić (1998.) je vizuelna umetnica iz Beograda. Završila je master studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti. Bavi se temama urbanizacije i transhumanizma kroz sliku, video i audio instalacije. U svojoj praksi najčešće istrazžuje intersekcije kluba i umetnosti.

2023. – grupna izložba Frljanje jezikom, Remont, Beograd
2022. – grupna izložba Inter/Akcija, Kuća Legata, Beograd
2022. – samostalna izložba Make Me Feel Green Again, DOB, Beograd
2022. – grupna izložba Paleta mladih, Kulturni centar Vrbas
2022. – grupna izložba MASTERPIECES, Galerija U10, Beograd
2021. – grupna izložba BITI PRISUTAN, Paviljon Cvijete Zuzorić, Beograd
2020. – nagrada na 20. Bijenalu studentske grafike u organizaciji DKSG-a, Beograd

 

Marko Obradović (1998.) je vizuelni umetnik iz Beograda. Završio je master studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Kroz svoju praksu se najčešće bavi figuracijom kroz sliku, video, skulpturu i fotografiju. Istražuje teme zazornosti i transhumanizma.

2022. – grupna izložba Inter/Akcija, Kuća Legata, Beograd
2022. – samostalna izložba Make Me Feel Green Again, DOB, Beograd
2022. – samostalna izložba Chain Of Command, DE BOUWPUT gallery, Amsterdam
2022. – grupna izložba Paleta mladih, Kulturni centar Vrbas
2022. – grupna izložba Bajka u saradnji sa Voždovačkom galerijom, Galerija KULA, Beograd
2022. – grupna izložba MASTERPIECES, Galerija U10, Beograd
2021. – grupna izložba Tačka susreta, Galerija ŠTAB, Beograd
2021. – grupna izložba Things to come, Kulturni Centar Dorćol, Beograd
2021. – samostalna izložba Autohoror, Ostavinska galerija, Beograd
2020. – grupna izložba HARDPRESSED, KC Magacin, Beograd