1. Izvođenje radova na tekućem održavanju toaleta

Odluka o dodeli ugovora i stručna ocena ponuda

Odluka o sprovođenju postupka nabavke

Konkursna dokumentacija

Poziv za dostavljanje ponude

2. Nabavka automobila

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama i pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

3. Usluge štampe 2019/2020

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora - Partija 1

Odluka o dodeli ugovora - Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

4. Usluge prevoza 2019/2020

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru