DOWNHILL
Ivana Ivković
3. 09. 2019.

Kontakt galerija SKC u 20:00
Izložbu će otvoriti Miroslav Karić, istoričar umetnosti

 

 

DOWNHILL (Nizbrdo)
Ivana Ivković
Prostorna instalacija (oružje, crtež)
2019.

Izložba Downhill inspirisana je slojevitom i kroz istoriju dramatičnom pričom Kragujevca i realizovaće se u saradnji sa fabrikom Zastava Oružje koja ima dugu tradiciju i jedan je od  simbola grada. Centralni deo postavke i site-specific rada čini oružje sa  mnogostrukim značenjima: kao  simbol moći, maskulinog identiteta, ratne destrukcije ali i kao metafora sučeljavanja muško-ženskih principa. Dalje, scena može biti metafora za složenost odnosa prema Drugom ili intimnih unutrašnjih sukoba svakog pojedinca sa samim sobom. Oružje postavljeno jedan naspram drugog, tako da se tenzično dodiruju cevima govore o ideji sučeljavanja, odbrani i napadu kao sinhronim psihološkim stanjima koja se ogledaju jedan u drugom. Ratne i poratne godine Kragujevca neizbežno povlače sa sobom temu ličnog i kolektivnog stradanja, kao i temu otpora i obnove posebno pomenute fabrike koja često bila u rukama ženskog življa zbog velikih gubitaka muške populacije u ratovima. Naziv Downhill u prevodu Nizbrdo, naglašava prirodnu tendenciju svakog sukoba koji eskalira, da nas povede nizbrdo u mračne strane ljudskog uma i života. Ujedno nizbrdo konkuriše kao suprotnost u fizičkom smislu, uspravljenim cevima oružja koji streme da se uzdignu.

 

 

Poslednjih deset godina koliko je profesionalno i izlagački aktivna na umetničkoj sceni Ivana Ivković svoj rad najpre vezuje za medij crteža, otkrivajući u njegovim fleksibilnim granicama tehničke, izražajne i interpretativne potencijale u artikulaciji idejnih i tematskih sadržaja koji su u fokusu autorkinih  istraživanja, a kreću se od refleksija ličnih, intimnih priča i okruženja  do bavljenja različitim fenomenima globalnih socio-političkih konteksta nastalih kao rezultat umetničinih frekventnih dislociranja kroz putovanja i nomadski način života.  Iako će u recentnijoj produkciji raditi i sa drugim medijima (fotografija, ambijentalne i prostorne instalacije, tekstilni i lumino objekti), crtež će kod Ivane uvek biti neka vrsta polazišta u promišljanjima i eksperimentisanjima sa formom kao i u  konceptulizaciji samog dela. Umetnica u crtežu i liniji prepoznaje najneposredniji izraz u likovnom prevođenju emotivnih i psiholoških stanja, misaonih procesa ali i  snažan komunikacijski element doživljaja opservacija ljudi,  interpersonalnih relacija, društvenih dinamika, kulturnog i istorijskog nasleđa udaljenih geografskih podneblja. Ivanine crtačke celine neretko za integralnu i gradivnu komponentu imaju tekstualne zapise (stihovi, parole, citati, poruke iz sfere pop kulture…) funkcionišući kao svojevrsna dnevnička forma, ponekad i kao skice koje će konačnu vizuelizaciju imati u autorkinim trodimenzionalnim radovima velikih formata. Bez obzira da li ostaju udvodimenzionalnoj igri linija i oblika ili su monumentalizovani i oprostoreni sve Ivanine radove povezuje pre svega asocijativnost prizora, simbolička slojevitost motiva, suptilan i istovremeno vrlo jak poetički iskaz. Karakterističan autorski prosede koji je gradila u crtežu i dalje razvijala kroz rad sa drugim pažljivo biranim tehnikama, materijalima, medijima čini se da bi najpreciznije mogli razumevati kao refleksiju jednog  specifičnog senzibiliteta i percepcije  sveta koji će uautorkinim traganjima za ličnim  i umetničkim identitetom suočavati i duboko prožimati intimne naracije i autobiografske reference sa društveno – političkih realnostima prostora i ambijenata od Centralne i Latinske Amerike, preko Afrike i Evrope do Bliskog Istoka.

Miroslav Karić

 

 

Ivana Ivković (rođena 1979. u Beogradu) diplomirala je slikarstvo i magistrirala crtež  na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde je trenutno na doktorskim studijama iz oblasti slikarstva. Od 2002. godine izlagala je na više samostalnih izložbi u Srbiji, Austriji, Nemačkoj, Libanu, Italiji, Španiji, SAD-u, Turskoj, Danskoj, Kanadi, Indiji i učestvovala na nekoliko značajnih grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Tri puta je bila finalistkinja Politikine nagrade za najuspešniju izložbu, 2007, 2010 i 2019. godine. Dobitnik je stipendije KulturKontakta iz Beča (Austrija) 2008, Residency Unlimited organizacije iz Njujorka (SAD) 2012, Casa dell Arte stipendije u Bodrumu (Turska) 2013, kao i stipendije grada Linca (Austrija) za 2014, stipendije Ministarstva kulture Kvebeka u Montrealu, stipendije Beirut Art Residency iz Libana, kao i nekolicine drugih programa. Njeni radovi se nalaze u Telenor kolekciji savremene srpske umetnosti, u kolekciji Muzeja grada Beograda kao i u nekoliko značajnih privatnih kolekcija u Njujorku, Bazelu, Lisabonu i Turskoj.

 

Izložba je realizovana uz nesebičnu pomoć:
Muzej Stara livnica, Kragujevac
Zastava oružje AD, Kragujevac

 

Izložba će biti otvorena do 23.septembra 2019.