Dizajn enterijera i arhitektonskih sklopova
25. 02. 2020.

Контакт галерија СКЦ у 20:00

Дизајн ентеријера и архитектонских склопова
Др Јелена В. Атанасијевић, Мр Сања Дрвеница, Др Ивана Павловић

Изложбу ће отворити Душан Соковић, архитекта

 

 

 

Архитектонски склоп представља вештину визуелне комуникације између аутора-пројектанта и корисника простора кроз јединство различитих функционалних, конструктивних и технолошких система подцелина дефинисаних јединственим концептом. Дизајн ентеријера је саставни део архитектонског склопа на свим нивоима композиције и представља заокружену репрезентативну целину форме. Узрочно-последична повезаност целокупног система архитектонског израза кванитативно и квалитативно се трансформише у јединствни уметнички дизајн са високим естетским критеријума.

Аутори приказаних различитих решења склопова указују на примену стандардизације решења уз дефинисање јасних пројектантских принципа и модула. Дизајн подсклопова ентеријера и екстеријера третиран је кроз примену тројства светла, материјала и форме у дефинисању и дипозицији архитектонских елемената. Уочљива је и примена вертикалне сеграгације у дефинисању просторних елемената подсклопова,  како би се постигла интегрална компактност композиционог решења и велике форме у дискурсу дизајна простора, као противтежу конзумеристичком дизајнерском дискурсу. Познавање елемената форме, праформе, архитектонских детаља кроз анализе и студије истраживања, аутори су поставили просторне концепте који се могу сагледавати, упоређивати и развијати кроз саму флуктуацију простора корисника.

Др Јелена В. Атанасијевић

 

 

Др Јелена В. Атанасијевић (1972), дипломирала је 1997. године на Архитектонском факултету у Београду. На истом факултету је магистрирала 2001. године са темом „Пропорције архитектонских елемената у композицијама Ле Корбизијеа, Луиса Кана и Рихарда Мајера“, а 2009. године и одбранила докторску дисертацију „Пропорције у естетичкој перцепцији класичне архитектуре 20. века“.  На Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу запослена је од 2013. године у звању ванредног професора. Изводи наставу на предметима Пројектовање облика и Ентеријер кроз ликовну транспозицију, на Основним академским студијама и Архитектонска композиција и Композиција у форми на Мастер академским студијама. Аутор је више десетина архитектонских и урбанистичких пројеката, као и пројеката ентеријера.

Мр Сања Дрвеница (1966),  дипломирала 1992. и магистрирала 1999. године на Факултету примењених уметности у Београду, на Одсеку унутрашње архитектуре. Ванредни професор на Филошко-уметничком факултету у Крагујевцу од 2009. Изводи наставу на предметима Ликовни и конструктивни елементи намештаја и Намештај у ентеријеру, на Основним академским студијама и Пројектовање у ентеријеру на Мастер академским стуидијама. Аутор је преко 90 реализованих пројеката у земљи и иностранству: више реномираних хотела високих категорија, луксузних путничких бродова, пословних простора, разиденција, кондоминијума, Spa & Wellness центара… Учествовала у пројектовању и извођењу више међународних мултифункционалних центара. Члан УЛУПУДС-а.

Др ум Ивана Павловић (1979), дипломирала на Факултету техничких наука у Новом Саду 2004. на одсеку архитектуре у области пројектовања. Магистрирала је 2010. и докторирала 2018. на Факултету примењених уметности у Београду. На Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу запослена је од 2008. године у звању ванредни професор. Изводи наставу на предметима Конструктивни склопови и детаљи као део архитектонске ликовности и Дигитална презентација у области архитектуре и графичког дизајна. Аутор је више десетина архитектонских и пројеката ентеријера.

 

Изложба ће бити отворена до 10. марта 2020.