CLIL
most između svih obrazovnih ciklusa
24.04.2019.

CLIL ( Content Integrated Learning) je model nastave koji objedinjuje podučavanje nastavnog predmeta i stranog jezika, gde se nejezički sadržaji izučavaju na stranom jeziku.

Kontakt galerija SKC u 18:00

 

U ovim programima strani jezik je sredstvo za predmetnu nastavu nejezičkih sadržaja, a specifičnosti CLIL nastave u odnosu na tradicionalnu sastoje se i u posebnim pedagoškim, psihološkim i metodičkim sredstvima: centralni položaj učenika, interaktivna nastava, podrška u učenju: nastavnik-učenik, učenik-učenik, drugi izvor), posredničkoj ulozi nastavnika koji pomaže učeniku u kognitivnim podsticajima u okviru pojedinačne zone proksimalnog razvoja, razvoju receptivnih veština itd .
Kao jedan od vidova primene politike Saveta Evrope o učenju stranih jezika, dvojezična nastava razvija se i u Srbiji od školske 2004/05. godine.

U nameri da uspostavimo kvalitetnu razmenu dobre prakse u domenu CLIL metoda pozivamo vas na tribinu CLIL most između svih obrazovnih ciklusa. Osim predstavljanja gotovih modela zasnovanih na višegodišnjoj praksi edukatora i profesora jezika biće reči i o mogućnostima primene istog u savremenom, aktuelnom metodičkom trenutku.