22. коло Првенца
24. 01. 2024.

Контакт галерија СКЦ, 20:00

Представљање књига и аутора из 22. Кола едиције Првенац

Ана Огризовић, Богдан Цветковић и Срђан Шпановић читаће песме из својих књига.

Збирка песама Ане Огризовић једноставним и комуникативним језиком, вештим и
свежим песничким сликама, увлачи нас у поетски свет у коме је време релатривно,
сасвим фрагментарно, и где прошлост вибрира у сваком покрету лирске јунакиње.
Иако светла указују на живот са реклама, у овим песмама се слави све оно што је иза
екрана – ушушкани темељи и некадашња топлина који омогућавају суптилан,
носталгични тон песничке збирке.

Збирка песама Богдана Цветковића јасне и храбре поетике сведеним и
непретенциозним а опет филозофски богатим поетским језиком осликава компликован
емотивни свет посматраног и доживљеног. Мрвице прошлих векова у Цветковићевој
поезији појављују се у свакодневним ситуацијама из којих се проговара о вечности.
Насиље, као велика тема збирке, проналази своје место у поетском свету као
пуноправни и подразумевани део свачије стварности што доприноси аутентичности и
уверљивости опеваног.

Збирка песама Срђана Шпановића указује да у питању иновативан аутор и луцидан
посматрач који паралелно бележи стварност, истичући контрасте које и у којима живи,
и сопствено искуство које користи као сигурно уточиште где тражи и проналази
одговоре на питања о себи. Лирски субјект се тако гради двоструко – као човек уроњен
у свакодневицу коме не измиче апсурд дехуманизованог света данашњице, али и као
дечак који је свестан својих корена, путева и драгоцености памћења.