+− (као базни принцип хомогеног у нехомогеном)
Дарија Драгојловић
27. 04. 2021.

Галерија СКЦ у 19:00

 

+ −
(као базни принцип хомогеног у нехомогеном)

 

Концепт ове серије радова сачињен је од личног преиспитивања принципа по ком настају универзални обрасци који се у различитим доменима појављају у човековом обитавању. Од реалних савремених питања са којима се суочавамо, и које се тичу поља колективног (попут друштвених норми, политичких и медијских блокада, еколошке (не)свести,  конзумеризма, извесне клаустрофобије у градским срединама) па до поља индивидуалног, у виду апстрактних, духовних поимања, које се тичу наших страхова, сећања, личних померања или постављања граница, као и тежине успостављања равнотеже која нам је задата у колаборацији Човек — животна средина.

Термине хомогено и нехомогено бих представила као склад и несклад у нашем егзистирању у датој средини.  Хомогено представљам као непрекидну целину која је састављена од система паралела које се могу бесконачно ширити. Овај систем одн. Сноп је сачињен од више паралелних линија (док је и сама линија скуп за себе, конструисан од тачака). Хомогено на овај начин, уједно представља универзални принцип грађења простора или формирања одређеног Система (обрасца). Принцип хомогеног сагледавам кроз разне форме, попут ткања, штриха у сликарству, слагање меморије, ћелијске деобе, геометрију, односно физичким или умним ширинама које могу ићи у недоглед попут праве у геометријском систему, која је бесконачна до тренутка док не постане дуж одређена тачкама. Снопови се попут слојева надовезују један на други, у ширину и дужину. Што се више слојева слаже по овом принципу, гради се површина која има компактнију и монолитнију структуру. Нехомогено, опозитно хомогеном, би било све што хомогену средину окружује у простору. Колико год да је одређена целина компактна у датом простору (средини), одн. хомогена, она ће заједно са тим простором увек резултирати нехомогеност. Попут математичких операција, плус и минус увек дају минус. Простор или средину уједно тумачим и као физичко (опипљиво) и умно (неопипљиво), у зависности од контекста и појаве. У свом раду се пре свега базирам да визуелно представим паралеле одн. снопове линија, у разним односима и квантитетима, чији је правац вертикалан (вертикала као визуелни приказ бесконачног и динамичког, са тенденцијом ширења у недоглед) и које својим распоредом, односно међусобним односом граде нову целину и стабилност.

Хомогеност, као што је напоменуто, је уједно и монолитна, компактна представа која интерагује са хаотичном средином, стварајући заједно одређену равнотежу (нехомогени збир). Али основни, есенцијални баланс, који чини хомогено стабилним, и који тежи ка утопистичком нивоу, свела бих на два општа симбола – плус и минус. Тиме, као савршен однос, базу Хомогеног (у нехомогеном) представљам кроз + − принцип. Овај принцип се може тумачити и као дат есенцијални и почетни систем функционалности живота у датој средини. Плус – минус релација је свакако универзални симбол за мноштво појава (сабирање–одузимање, близу–далеко, топло–хладно, позитивно–негативно итд.) За појашњење свог рада, узимам Топло – Хладно однос као водећи. Са нагласком на његов значај, али и непостојања живота без њега.  Топло – Хладно је однос који константно варира, манифестује се претежно видљвим разликама, директно осећајући последицу те динамике на кожи, док неравнотежа овог принципа доводи пак до неминовне катастрофе, односно потпуног обрта. Топло – хладно однос је константна променљивост, која бежи и враћа се, док на средишњој вредности је најфункционалнији, одн. најпродуктивнији.

Визуелни идентитет својих радова свесно поистовећујем са графичким појашњењима, знацима или графиконима шематских приказа разних појава и стања (нпр. црвена и плава као параметер топло–хладног, густина линије као симболичка представа проходности – непроходности), са јасним алудирањем на знаковни одн. математички језик у представљању одредјене реалности или субјективног осећаја.

 

 

Дарија Драгојловић, рођена у Краљеву, 6. августа 1996. године. Тренутно је на завршној години мастер студија на Академији  уметности у Новом Саду, департман ликовних уметности, смер – сликарство, у класи професора Видоја Туцовића.  Завршила је основне студије на Филолошко-уметничком факултету као дипломирани примењени уметник, на одсеку зидно сликарство, у класи професора Горана Ракића. Досад је реализовала две самосталне изложбе, док је учествовала на више групних. У свом раду се изражава у пољу цртежа, слике и инсталације. Од ове године је једна од уредника ликовног програма галерије Шок Задруга.

 

Самосталне изложбе:

2020.

,,Удовица баци воду“, Огранак САНУ-а, Галерија  Платонеум, Нови Сад
„Монументи“, Галерија Мостови Балкана, Крагујевац.

 

Групне изложбе:

2020.

,,Нишки цртеж-Свакодневница”, Официрски дом, Галерија савремене ликовне уметности, Ниш
,,02. Међународно бијенале уметности АРТиЈА, радови на папиру и од папира”, Спомен парк Крагујевачки октобар, Крагујевац
,,Изложба Мастери”, Галерија архива Војводине, Нови Сад
,,Виртуалне нити / Атеље 61”, Галерија СУЛУВ, Нови Сад
,,Са стране“, Културни центар ЛАБ, Нови Сад
,,Међународни бијенале уметности минијатуре“,  Културни Центар Горњи Милановац
,,Ванредна распродаја уметности“, Галерија  Шок задруга, Нови Сад
,,Ванредни конкурс Шок Задруге у (Само)изолацији” Шок Задруга, Нови Сад
,,Пролећни ликовни салон“ , Културни центар Масука, Велика Плана.

2019.

,,Дипломска изложба студената 4. године зидног сликарства ,,Галерија ВИШ, Крагујевац

2018.

,,XIX бијенале студентске графике Србије”, Дом културе студентски град, Београд

2017.

,,Мостови-књига уметника”, Уметнички павиљон ,,Цвијета Зузорић’’, Београд
,,Мала графика”, Галерија ,,Ла Виста”, Нови Сад
,,Графике” Галерија студентског културног центра Крагујевац
,,Бијенале студентског цртежа”, Дом културе студентски град, Београд

Као и редовно излагање на завршним студентским изложбама Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу током основних студија.

Ликовне колоније:

2019.

Art colony, Prizren, Kosovo, Implemented NGO HUMAN, Preserving significant Cultural Heritage Sities and promoting Intercultural Diversity

Праксе и активности:

2020.

Члан мултимедијалног центра Шок Задруга, Нови Сад

2018.

Стручна пракса у Заводу за заштиту споменика културе, теренски рад и упознавање са конзервацијом и рестаурацијом уметничких дела.