Holokaust u fugi bečkog
pisca Pola Selana
18. 03. 2019.

Kontakt galerija SKC u 16:45

Open class – javni čas

 

Učenici  3. razreda Muzičke škole ‘’dr Miloje Milojević’’ i 7.i 8. razreda O.Š. ‘’Jovan Popović’’  , realizovaće otvoreni čas sa namerom održavanja sećanja na Holokaust .

Ovaj otvoreni čas održaće se u Kontakt Galeriji SKCa . Podrazumeva integrativni pristup temi a osmišljen je kao sinteza predmeta kontrakpunkt, srpski jezik i književnost i nemački jezik. Primenom IKT metoda (informaciono-komunikacionih tehnologija) u savremenoj nastavi  učenicima se približava tema Holokausta kao sistematskog genocida nad različitim grupama ljudi tokom drugog svetskog rata kao i bečki pisac Pol Selan koji je inspirisan ovom temom stvorio strašnu i prelepu pesmu ‘’Fuga smrti’’koja opisuje neljudske i surove okolnosti i patnje.

Cilj je osnaživanje i edukacija mladih u borbi protiv antisemitizma, netolerancije svakog vida, agresije i predrasuda.

Međupredmetne kompetencije koje ovakav pristup ispunjava tiču se : veština za život u demokratskom društvu (sećanje na Holokaust) estetska (tumačenje i analiza umetničkog dela), veština komunikacije (javno izlaganje), veština saradnje (timski rad), veština za celoživotno učenje (metakognicija).

Posebnost ovog javnog časa čini predstavljanje teme Holokausta iz više uglova- književnost –tumačenje književnog dela sa razumevanjem njegovih žanrovskih karakteristika, tumačenje muzičkog dela –muzički oblik fuge i književnoistorijski kontekst- ratna književnost, nemački jezik- predstavljanje biografije autora i čitanje ‘’Fuge Smrti’’ u originalu,  na nemačkom jeziku.

Izlaganje učenika biće praćeno muzičkim nastupom studenata FILUMa  kao i multimedijanim prezentacijama i web alatima za proveru i utvrđivanje usvojenog gradiva koji se realizuje u vidu kviz pitanja na koja učenici odgovaraju putem pametnih telefona.

Dobrodošli !