Унутрашње границе: динамика животних улога
радионица са Лидијом Васиљевић
11. 08. 2022.

Контакт галерија СКЦ, 18:00

Психодрамска радионица

Радионица је трећи део психодрамског триптиха намењеног групном истраживању односа
према другима, односа према друштву и односа према себи (сопствених унутрашњих граница).
Питање унутрашњих граница истражићемо бавећи се телом, емоцијама као и односом поверења
или пак сумње у сопствене капацитете. Кроз групне акционе али и експресивне вежбе,
отворићемо питање животних улога и њихових међусобних односа. Истражићемо тешке и
комплексен улоге, жељене, наметнуте или оне које нам више нису потребне.Такође ћемо се
дотаћи и питања која постављамо себи, зашто неке своје идентитете прихватан а неке чак и не
препознајем.

Психодрама је групни психотерапијски метод у коме се користе динамичне акционе технике
рада. Терапијски поступци ослањају се на сценску експресију, групну динамику као и рад са
телом. Психодрамом се кроз спонтаност и креативност истражује психолошка „истина“ учесника, и
групе, ради се на међуљудским односима, границама, отпорима као и свесним и несвесним
нивоима размене.

Водитељка радионице др Лидија Васиљевић је психолошкиња и едукаторка психодраме, из
Београда, са двадесетогодишњим искуством у индивидуалном и групном психотерапијском
раду. Осим психотерапијом, бави се активизмом као и истраживачким радом, највише у области
питања рода и класе. Докторирала је на теми политика менталног здравља на социјалном раду а
магистрирала на студијама рода на ФПН.