Umetnikova knjiga
10. 12. 2019.

Galerija SKC u 20:00

Izložbu će otvoriti prof. dr Mariela Cvetić.

 

 

Izložbu Umetnikova knjiga čini izbor radova studenata Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu nastalih na istoimenom izbornom predmetu na 1. godini master studija prethodnih par godina.

 

Pod umetnikovom knjigom razume se ‘jedan oblik teksta’, uređenog poretka znakova koji može biti ne samo pisani, već i vizuelni, prostorni ili zvučni, a čije se značenje u ovom slučaju proizvodi u formi knjige. Umetnikova knjiga zato nije ‘umetnička knjiga’ već knjiga (kao) umetnički rad, umetnička forma koju stvara, pravi i/ili organizuje umetnik.

 

Umetnikova knjiga može da bude oblikovana od rukom rađenog papira, može da bude ‘knjiga skulptura’, ali, pre svega, proizvesti ovu formu znači ‘osloboditi’ samu knjigu njenih tradicionalnih određenja: ona ne mora isključivo da bude vezana za codex kao način povezivanja papira između korica, već može da postoji i kao rolna, svitak, kutija koja ‘sadrži’, kao metafizički koncept – ‘knjiga koncept’, neotelotvorena, čak i kao performans; može da bude u digitalnoj formi (DVD knjiga ili knjiga video) ili postavljena kao website na internetu (www). Proizvesti umetnikovu knjigu zato znači ‘misliti u različitim medijima’ i uključiti pored njih i različite tehnike (monoprinti, kompjuterski crteži, grafički otisci), a pre svega montažu i kolaž kao način povezivanja heterogenog materijala u značenjski poredak. Umetnikova knjiga može da nastane od klasičnih crteža, može da se ‘piše’ na klasičnoj kucaćoj mašini; može da bude sečena, probadana ili prošivana, reciklirana od drugih knjiga. Njanoj velikoj popularnosti upravo doprinosi ovakva fleksibilnost, prilagodljivost i mogućnost varijacija.

 

Umetnikova knjiga postoji ili kao ‘jedna jedina’, jedinstvena, (‘one of a kind’) ili – ako je rađena u materijalu i mediju koji to omogućuje – u ograničenom tiražu štampana. U tom slučaju, kao multiplikovana, reprodukovana u više primeraka, ona postavlja podjednako i pitanje aure i auratičnosti u značenju Benjaminovog koncepta jedinstvenosti i pojavnosti umetničkog dela, ali i autora, autorstva i autorskog koncepta.

Ovaj predmet ustanovljen je na Arhitektonskom fakultetu 2006/07 godine. Studentski radovi su do sada izlagani u Beogradu: u okviru 3. Festivala stvaralaštva mladih  na  62. Međunarodnom  beogradskom  sajmu knjiga 2017. godine; na izložbi radova studenata umetničkih fakulteta i Arhitektonskog fakulteta iz Beograda u okviru gostujućeg programa međunarodnog projekta Knjiga – umetnički objekat 3, Punkt za umetnički eksperiment u Legatu Petra Lubarde 2016. godine; u okviru 2. Festivala stvaralaštva mladih  na  61. Međunarodnom  beogradskom  sajmu knjiga 2016. godine; u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti 2014. godine zajedno sa studenatima FLU; u Gete Institutu 2013. godine; u Galeriji Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković 2011. godine.

 

Kao priručnik za predmet 2014. godine odštampana je knjiga Umetnikova knjiga/Artist’s Book,  (dvojezično: srpski/engleski) u izdanju Arhitektonskog fakulteta. O studentskim radovima autorka knjige i rukovodilac predmeta govorila je na konferencijama: Artist’s Book as a Form of Text: Toward WWW, „Artists’ Books since c.1970: Making, Teaching, Collecting“, Association of Art Historians 2014, AAH 40th Anniversary Annual Conference, Royal College of Art, London i bila key note speaker sa tekstom The Artist’s Book i the Age of Digital Technology na trećoj međunarodnoj konferenciji “Going Digital: Innovation in Art, Architecture, Science and Technology in Digital Era”, Conference Block 2 Going Digital #ART na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 2018. godine.

 

Budući da do sada ovi radovi nisu izlagani van Beograda, značajno je, kako za studente obe akademske zajednice Beograda i Kragujevca što se sada izlažu u prostoru Galerije Studentskog kulturnog centra Kragujevac.

 

Mariela Cvetić

 

 

Izložba će biti otvorena do 10. januara 2020.