Srpska kontroverzija
Vladimir M. Ristić
06. 12. 2023.

Kontakt galerija SKC, 19:00

Razgovor o romanu

Vladimir Ristić u svom romanu Srpska kontroverzija raščlanjuje srpsku istoriju, koja mu je i naslovna pasija… On je čestim elipsama (ispuštanja nebitnih istorijskih događaja i pripovedanjem naizgled „nevažnih“ porodičnih trenutaka), čestim retrospekcijama (kretanje unazad po pripovednom vremenu), čestim prospekcijama (kretanje unapred po pripovednom vremenu), uspeo da nam prikaže ljudski pad srpskih porodičnih loza. I njihovo uplovljavanje u doba današnjeg post-humaniteta, u dvadeset i prvom veku (roman se završava negde početkom druge decenije XXI veka). On je „posekao“ stablo srpske istorije u zadnjih 100 do 120 godina na nekoliko različitih mesta: Osmanlije, Prvi i Drugi svetski rat, Goli Otok, komunizam, navodno prva prozapadnjačka (totalitarna) demokratija, do današnjeg doba obesne raskalašnosti liberalnog kapitalizma koji se sveo na seksualno-ekonomske polit-perverzije. Ristić je uzeo uzorke tog istorijskog srpskog debla (stanje godova u tom trenutku) i, kao pravi naučnik-naturalista (dijagnostičar) tačno identifikovao sudbinu vertikalnih kapilara, srpskih „loza“, onako kako su se razvijale i kako su se postepeno dehumanizovale, ili raščovečile.

(Venko Andonovski)

 

Vladimir M. Ristić je rođen u Jagodini 1954. godine. Diplomirao fiziku na Beogradskom univerzitetu, a na Kragujevačkom je radio kao profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu. Do sada objavio zbirku pripovedaka „Teodikeja“ i romane: „Pulsiranje senki“, „Nebeski bik“ i „Tajna tanga“, kao i jednu knjigu na engleskom koja se bavi filozofskim temama „Zeno and Galileo“. Aktivan u beletrističkoj, stručnoj i kultunoj periodici.