Слобода је човекова суштина
Владимир Маровић
Слободан Саџаков
08. 02. 2024.

Контакт галерија СКЦ, 20:00

Разговор о књизи

„Ова књига није тек импресивно свједочанство о времену њезина настајања, него и изврсне критичким набојем обиљежена анализа низа аспеката друштвеног живота у првим десетљећима нашег миленија, у широком распону од политике, морала, медијске сцене, образовања, мултикултурализма, ксенофобије и национализма, па све до умјетности, с посебним нагласком на популарну и алтернативну умјетност (особито на музику)…

(проф. др. Лино Вељак)

 

Владимир Маровић је рођен 1975. године у Краљеву. Дипломирао је на катедри за филозофију Филозофског факултета у Новом Саду, а потом магистрирао радом на тему „Утицај моћи и ауторитарности на политички живот према теоретичарима критичке теорије друштва“ на Факултету политичких наука у Београду. Професор је филозофије у Гимназији Краљево и дугогодишњи је грађански активиста.

 

Слободан Саџаков је рођен 1974. године и професор је Уневерзитета у Новом Саду. До сада је објавио књиге: „Новозаветни морал“, „Егоизам – етичка студија о моралним принципима капитализма“ и „Лавиринт слободе – нарцизам, алтризам, љубав“, као и два универзитетска уџбеника – „Филозофија образовања“ и „Увод у етику“.

У програму учетвују: проф. др. Лино Вељак, рецензент, Мирослав Милетић, новинар и аутори.