Svet po meni
Mariela Cvetić
10. 12. 2019.

Kontakt galerija SKC u 20:00

Izložbu će otvoriti Vladimr Ranković, vanredni profesor FILUM Kragujevac

 

 

Svet po meni

 

Izložba u Kontakt galeriji Studentskog kulturnog centra Kragujevac predstavlja aktuelno stanje višegodišnjeg projekta  Svet po meni. Ovaj projekat, fluidnog karaktera, započet je izložbom u Galeriji Kulturnog centra Beograd 2013. godine. Centralni deo projekta za ovu galeriju je bila instalacija rađena prema kući za lutke, ali u stvarnoj veličini, 1:1. Mala kuća je bila polazni/ukazni element za gradnju velike, kao što je velika prvobitno bila u slučaju gradnje male kuće za lutke. U novoj razmeri (1:12) ‘građena’ je ručno cela kuća, soba po soba; sto, stolice, krevet, ormane, kupatilo, kuhinju… Izložene su bile duž galerije u nizu prostorije (dnevna soba, kuhinja, spavaća soba, kupatilo, radna soba) u koje se ulazilo iz koridora. Na ekranu su bile izložene digitalne fotografije originalnih delova kuće za lutke.

Nastavak projekta je krenuo od fotografija nastalih na izložbi kao mobilnog arhiva, gde su izlagane velike, u proizvoljnoj razmeri fotografije i prvi put je u ovoj formi projekat izlagan na izložbi Das Unheiliche: o (ne)prevodivom,  (Das Unheiliche: Über das (Un)Übersetzbare) u Gete institutu u Beogradu 2017. godine. Pored fotografija bili su izloženi i crteži, kolaži, pisane beleške u digitalnom formatu (na ekranu tableta). U međuvremenu, projekat je u jednom svom obliku (kao digitalna projekcija) izlagan na Međunarodnom trijenalu proširenih medija u Umetničkom paviljonu “Cvijeta Zuzorić”  2016. godine. Na Niškom salonu: 12/2, 2018. godine izlagan je deo projekta koji je predstavljen i na ovoj izložbi. Kao konačni povratak ravani, tačnije slici, nastali su kolaži od površinskih delova nameštaja razvijeni u mrežu, kao tehnički crtež, sa osama x i y markiranim rol građevinskim metrom, sada ponovo u razmeri 1:1.

Kao rezultat zajedničke saradnje od početka projekta autorke prof.dr Jasmina Čubrilo i prof.dr Mariela Cvetić napisale su knjigu o projektu, njegovom razvoju i toku „O razmeri: monumentalizovanje minijaturizovanog“ koja je 2018. godine odštampana u izdanju Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i na ovoj izložbi ima svoje prvo predstavljanje.

 

Radovi su velike fotografije dimenzija 200 x 158 cm i detalji 50 x 70 cm.

Mariela Cvetić

 

 

Mariela Cvetić, umetnica i teoretičarka umetnosti, redovni profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, gde je i magistrirala; diplomirala je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirala je na Interdisciplinarnim doktorskim studijama Teorije umetnosti i medija Univerziteta umetnosti u Beogradu. Autorka je četrnaest samostalnih izložbi i većeg broja grupnih izložbi, kao i izložbi studenata Arhitektonskog fakulteta. Objavila je knjige Das Unheimliche: psihoanalitičke i kulturalne teorije prostora (Beograd, 2011), Umetnikova knjiga / Artist’s Book  (Beograd, 2014), O razmeri: monumentalizovanje minijaturizovanog u koautorstvu sa Jasminim Čubrilo (Beograd, 2018) i vše poglavlja u monografijama. Učestvovala u radu velikog broja konferencija. U umetničkom i teorijskom radu bavi se problemima odnosa subjekta i prostora.

 

www.marielacvetic.com

marielacvetic@yahoo.com

 

 

Izložba će biti otvorena do 10. januara 2020.