Saopštenje Žirija za 16. kolo edicije

Žiri, koji je ove godine radio u sastavu Miljurko Vukadinović (predsednik) i Zoran Pešić Sigma (član) je pročitao rukopise koji su dospeli na konkurs za XVI kolo edicije „Prvenac“ i konstatovao da se na ovaj konkurs odazvao nešto manji broj autora nego što je to bio slučaj prethodnih godina; najveći broj prispelih rukopisa jesu poetski radovi, dok je proznih znatno manje; takođe, među radovima istakla se i jedna odlična i zrela knjiga eseja.

Žiri je odabrao za objavljivanje sledeće tri knjige:

1. Milena Kulić – „Let Minervine sove“, eseji;
2. Marta Radovanović – „Deoba boga“, pesme
3. Slađana Branislava Bušić – „Strmo disanje“, pesme

Pohvaljeni su autori sa sledećim rukopisima:

Miloš Todorović – „43 najkraće horor priče“, proza ,
Katarina Despotović – „Pero u kljunu ptice“, pesme
Maja Jovanović: Misli /Gindujra

Miljurko Vukadinović, predsednik i
Zoran Pešić Sigma, član