Рибља кост
Сузана Џувер
14. 12. 2022.

Галерија СКЦ, 19:00

Представљање песничке књиге

Структурално начело песничке збирке Сузане Џувер крије се у наслову Рибља кост, који додатно осветљава међусобне преплете времеских равни, утицаја, сећања и доживљаја. Лирски субјект представља свест као стање јединства, у коме Ја не посматра и не анализира већ живи себе. У грађењу свести лирског субјекта паралелно се идентификују тамне формативне тачке прошлости и сензације садашњости. У оваквом обликовању једнако су важне и празнине (од рођења сам осуђена на рупе) од којих је најважнија недостатак фигуре оца чије одсуство прати кретање лирске јунакиње. Она освешћује сопствену дуалности, опипава крајности, трага за својим местом од потчињености до слободе, не би ли, као и све наметнуто, женски принцип изврнула наопачке и прецизније га сагледала. Тако симбол рибље кости, преко метафоре која може бити вишезначна, постаје алегорија која концептуално повезује све нивое песничког гласа Сузане Џувер.

Сузана Џувер рођена је 1996. године у Кули. Основне студије завршила је на Одсеку за компаративну књижевност са теоријом књижевности на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, где тренутно похађа и мастер студије. Поезија јој је заступљена у зборницима Рукописи 45, Тајни град (ППМ Енклава, 2022), као и у зборнику песама са конкурса за песничку награду Мило Бошковић. Песме су јој објављене и на књижевним порталима Астронаут, Стране и Човјек – часопис. Повремено пише књижевну критику за коју је освојила друго место на међународном фестивалу књижевности Боокстан у Сарајеву.