Rezultati konkursa za 20. kolo edicije „Prvenac“

Saopštenje žirija

 

Na konkurs za 20. Kolo edicije  Prvenac  prispela su 32 rukopisa (21 poezija, 7 romana, 3 zbirke priča, jedna studija). Tradicionalno, najveći broj rukopisa činile su zbirke poezije, solidan broj romana i kratkih priča, i samo jedan eksperimentalni dramski tekst/studija, dok je esej u potpunosti izostao.

Čitajući prispele rukopise članovi žirija primetili su nezadovoljavajuć kvalitet prvenstveno poetskih ostvarenja, oslanjanje na zastarele poetske obrasce i opšta mesta poetskog jezika. Zbirke kratkih priča odlikovala je inovativnost i modernost ali su, često, u jednoj knjizi priče u velikoj meri varirale po pitanju kvaliteta, što je bio slučaj i sa prispelim romanima.

Prateći tradiciju konkursa Prvenac, žiri se odlučio za rukopise koji su u svojoj celovitosti pokazali interesantnu, izazovnu i savremenu poetsku tendenciju. Od prispelih radova žiri je kao pobedničke izabrao sledeće rukopise:

 

  1. Marija Krtinić Veckov Materice (zbirka priča)
  2. Željko Lučić Ne padaju nestale ptice (zbirka pesama)
  3. Tihana Smiljanić Kada opet bude sunčano (zbirka pesama)

 

Zbirka priča Marije Krtinić Veckov čitaocima nudi interesantnu proznu formu koja svojom eksperimentalošću ne gubi na sadržaju, emociji i smislu. Zrela i originalna naracija čini ovu knjigu zaokruženom i tematski objedinjenom, ali i dinamičnom.

Željko Lučić u svojoj knjizi pokazuje  se kao lucidni posmatrač društvenih pojava, a kome maštovitost i razigrani jezik omogućavaju da na nov i svež način ispriča priču o sebi i svetu u kome živi.

Pažljivo koncipirana knjiga Tihane Smiljanić pisana jasnim i preciznim jezikom u najboljim momentima hvata nelagodu egzistencije pojedinca uronjenog u savremeni komunikacijski svet, jezu od rastanaka, gubitka ljubavi,  bliskosti, nerazumevanja okoline.

Rukopisi koji su se našli u užem izboru i čije kvalitete je žiri prepoznao su: Tihana Smiljanić “Sve naše nesigurnosti”, Milkica Stanković “Priče plavog meseca”, Goran Radojčić “Stid”, Marija Marković „Sve moje babe i pretkinje“ i Miloš Đurić “Igra mrtvog duha”.

Čestitamo nagrađenim autorima i podstičemo sve autore da učestvuju i na sledećem konkusru Prvenca.

Ana Marija Grbić i Zvonko Karanović, članovi žirija