Rezultati konkursa za 15 kolo edicije „Prvenac“

Žiri edicije „Prvenac“ u sastavu Miljurko Vukadinović (predsednik), Zoran Petrović i Zoran Pešić Sigma (članovi) razmatrajući ovogodišnju dosta mršavu produkciju odlučio ja da se ove godine izdvoje za objavljivanje sledeći rukopisi :
1. BOJAN TODOROVIĆ: ČARLI ILI DOBRI DEČACI LOŠIH DRŽAVA (poezija),
2. ANĐELA POPOV: ANĐEO U OGLEDALU (poezija),
3. JELENA CVETKOVIĆ : PRIČE SA PRAŠNJAVE POLICE (proza).
Opšti utisak je da je ove godine broj prispelih rukopisa nešto manji nego ranijih godina ,
ali da uprkos svemu ima još jedan broj autora čiji su rukopisi bili primećeni.
Pomenućemo i njih da bi se stekla potpunija predstava o ovogodišnjem konkursu.
Tu su : Enes Mihić Epistola, Natalija Trnavac : Priče iz gornjeg kraja, Milovan Đokić: Atinska ruina, Milan Dujović: Priče za laku noć čovečanstvu, Marta Radovanović: Deoba Boga, Novak Novaković: U cigli moga srca.