Politički film
Opklada veka
9. 11. 2018.

Kontakt galerija SKC u 19:00

Diskusija o filmu

 

U okviru ciklusa predavanja i diskusija koja već tri godine vodi Tadej Kurepa, biće razgovora o filmu (Big short), nakon njegove projekcije.

Opklada veka (Big short)  je film iz 2015. godine, režirao ga je Adam Makej, po motivima knjige Majkla Luisa.

Zahvaljujući niskim kamatnim stopama u SAD došlo je do ogromnog rasta na tržištu nekretnina. Visoki priliv “jeftinog novca” iz zemalja van granica Sjedinjenih Američkih Država krenuo je da formira višak izvora u bankama, što je komplikuje svima život pošto je poznato da banke moraju nekako da plasiraju slobodna i jeftina novčana sredstva na tržište, ne bi li preko grbače istih ostvarili neki profit…