PODSTANARI
18. 06. 2019.

Galerija SKC u 20:00

 

PODSTANARI
umetnički projekat studenata IV godine studijskog programa Grafički dizajn, FILUM

Izložbu će otvoriti mr Irena Knežević, docent

 

 

„Istinski humor izvire iz srca, ne manje nego iz glave; to nije prezir, njegova suština je ljubav; on se ne pojavljuje u smehu već u blagim osmesima koji leže mnogo dublje.“

Tomas Karlajl

 

Umetnički projekat studenata Podstanara u potpunosti  je protkan humorom. Humor je pokretačka snaga, humor je izraz, humor je utočište… Duhovito, vedro, na trenutke gorko i ironično, autori posmatraču približavaju sopstveno iskustvo studiranja koje je pored svih uobičajenih studentskih briga i izazova, obeleženo i dugogodišnjim nerešivim problemom Filološko-umetničkog fakulteta – nepostojanjem sopstvene zgrade. Različiti iznajmljeni prostori u skoro svim delovima grada, uklapanje satnice, žurba i jurnjava, njihova su svakodnevica. Kroz stilizovane forme, ilustracije, animaciju, stripovski predstavljene anegdote, Podstanari su uspešno iskoristili „humor kao sredstvo za stvaranje atmosfere poverenja, dobre volje, iskrenog zajedništva, i kao pravi okvir uma usmeren ka ideji ili proizvodu“1. Mapirajući problem, svesni da moć da se on reši leži negde drugde, studenti su pronašli način da kanališu svoj bunt i da vizuelnim diskursom otvore pitanja koja se tiču obrazovnog sistema, kulture ali i opšteg stanja u društvu. Elemente vizuelnih komunikacija – piktograme, stilizovane forme, simbole – autori su, iako različitih senzibiliteta, vešto inkorporirali u jedinstvenu celinu nadilazeći njihovu primarnu funkciju. Služeći se univerzalnim jezikom stvorili su uređen sistem znakova koji okupiraju posmatračevu pažnju dopuštajući mu da zauzme poziciju aktivnog učesnika.

Na tragu Čelantove ideje da „umetnost danas nastaje od svega i svugde, bez jezičkih i teritorijalnih granica“, budući profesionalni grafički dizajneri, su pokazali da  se „stvaranje slobodno kreće, nadilazeći sve podele“2, bez granica i okvira koje je obrazovni sistem stavio pred njih. Na početku svog stvaralačkog puta, odvažili su se da jasno, promišljeno i odgovorno progovore o važnim temama koje se tiču kako njih samih, tako i društva u celini.

Irena Knežević

 

1 Paul Rand, Thoughts on Design, 2014.
2 Đermano Čelant, Artmix, tokovi umetnosti arhitekture, filma, dizajna, mode, muzike i televizije, 2011.

 

Autori izložbe:

Miloš Đorđević, Ivana Janković, Jovana Jovanović, Milan Maksimović, Jelena Marinković, Marija Milić, Jovana Milojević, Jasmina Šućur, Iva Vitošević, Sara Vranić,Teodora Zdravković.

 

Umetnički projekat Podstanari realizovan je u okviru redovne nastave na predmetu Grafičke komunikacije 2 kod nastavnika docenta  mr Irene Knežević.

 

Organizacija izložbe: SKC Kragujevac i FILUM  Kragujevac

 

Izložba će biti otvorena do 1. jula 2019.