Плес жене лептира
Владимир Радовановић
8. 11. 2018.

Контакт галерија СКЦ у 19:00

Представљање збирке прича

 

О књизи:

„Једноставним и вештим приповедањем, остављајући притом могућност читаоцима да макар део себе нађу у сваком од ликова, води нас кроз богате унутрашње светове… Заједничка нит која све спаја у целину јесте тражење смисла и борба са временом у коме искреност може бити погубна.

(из предговора Наташе Ђуровић)