О лепом
предавање Небојше Јоцића
10. 02. 2021.

Контакт галерија СКЦ, Facebook live, 19:00

Предавање и разговор о филозофији

Квартет филозофских великана – Платон, Кант, Шопенхауер и Ниче – представљају четири стуба на којима ће се одвијати разговор о развоју и односу двају филозофских дисциплина, етике и естетике.

Да ли је лепо и добро исто?

Какав је однос између њих?

На ове теме говориће др Небојша Јоцић, који је филозофију дипломирао у Скопљу, а мигистрирао и докторирао у Лондону.