Осињак
Лазар Димитријевић
20. 11. 2018.

Галерија СКЦ у 20:00
Изложбу ће отворити Александра Димитијевић, историчарка уметности

 

Циклус калиграфија и калиграфских цртежа обједињених под називом „Осињак“, аутора Лазара Димитријевића, настаје као реакција на бег од типографски и технички прочишћених и беспрекорно сложених текстова. Изложбу чине радови на папиру, тематски прожети порукама које указују на индивидуалне слабости, моралне мањкавости и мрачне социолошке истине, сажете у цитатима Ј. Дучића, М. Селимовића,Ф. Достојевског, А. Жида и других аутора. Коришћено калиграфско писмо је латинични и ћирилични хуманистички курзив, експресивног стила.

Уметник је, бавећи се овом темом, скренуо пажњу на јединствену, иманентну позицију, о највећој могућој близини између чинилаца овог двочланог израза, уметника-писца (калиграфа) и његовог дела. Оно што, пре свега другог, одваја уметника-писца од осталих протагониста писања о уметности, јесте управо то непосредно искуство конкретне уметничке праксе, прављења, „произвођења“ уметности, наиме искуство специфичних и тако различитих радних, обликовних поступака у медију слике. Сам назив изложбе, „Осињак“ означава стадијум извесне рационализације уметничког искуства, помак од претежно интуитивног, имагинативног, чулног, осећајног, ка свесном, рационалном, дискурзивном, али као таква, иновативна, наилази на препреке. Осињак је заправо нездрава средина, осуђујуће потрошачко друштво, лишено сваког облика компромиса. Судећи према текстовима које је аутор одабрао, уметник постаје следбеник сопствених инстинктивних, нагонских, несвесних или ирационалних порива, и он на тај специфични начин, указује на проблеме у друштву.

Свођењем колорита појачана је драматичност чиме је акценат стављен на гестуални израз и текстуру сачињену од мање или више апстракованих графема који граде цртеж. Користећи се графигумом, лавираним тушем и широко подрезаним челичним пером као алатом, добијени су и калиграфски негативи интензивираног контраста и текстуре на слојевитим деловима цртежа. Калиграфски исписи (цитати) су промишљено упарени са цртежима, тако да могу чинити диптих, или функционисати као самостална целина.

Овако експресивна калиграфија, уздигнута до највише и најосетљивије тачке, на којој се испољила и њена снага, постаје подвргнута сериозном искоришћавању у утилитарне сврхе.  На овај начин аутор, не само да успева да калиграфију одржи на креативном и проблемском нивоу уметничке праксе, већ  експресионисктичким маниром, задире у проблематичне сфере друштвеног укуса.

 

Александра Димитријевић, историчарка уметности

 

 

 

Лазар Димитријевић

Рођен 1981. године у Бајиној Башти. Дипломирао на Филололошко–уметничком факултету у Крагујевцу 2008. на Катедри за графички дизајн. Од 2008. до 2013. године је уметнички директор Dizajn studija BOX у Крагујевцу. Oд 2008. године је на ФИЛУМ- у сарадник у настави, а након две године и асистент на предметима из области Писмо. 2014. године стиче наставничко звање доцент, од када држи наставу на предметима Калиграфија и Типографија. Аутор је преко 40 типографских писама и учесник на преко 40 групних и самосталних изложби у земљи и иностранству. Добитник је међународних признања, а неки од његових радова  публиковани су од стране реномираних издавача као што су Rockport, Communication Arts, ZEIX и Design House. Члан је УЛУПУДС-а од 2010. године. Посвећен писму и калиграфији живи и ради у Крагујевцу.

 

Изложба ће бити отворена до 7. децембра 2018.