Они уопште ниједну ствар неће сматрати реалном, осим ове сенке…
Ivana Janković
23. 02. 2021.

Галерија СКЦ у 19:00
Изложбу ће отворити доцент др Јасмина Ћирић, историчарка уметности

 

Серија графика Они уопште ниједну ствар неће сматрати реалном, осим ове сенке... у средиште ставља улогу коју светлост и њено одсуство имају у стварању уметничког дела. Полазиште за истраживање биле су уметности светлости – фотографија и фотограм, док су дела изведена у графичкој техници акватинте.

Спровођење процеса који се темељи на поступку израде фотограма, заснованог на бележењу трагова предмета, омогућило је приказивање природних токова форми кроз графички медиј, док је графика омогућила да се такав фотограм мултипликује. Траг предмета повезује фотограм добијен графичким поступком са стварношћу и обогаћује га цртом аутентичности. Могло би се рећи да се ради о врсти хватача сенки. Отисци су, попут природних светлосних феномена, једноставни, а вишеслојни. На њима не постоји хоризонт, а њихово исходиште је тајанствени, аперспективни, сликовни простор.

Значење серије графика огледа се у повезаности са Платоновом Алегоријом о пећини у којој сенке наговештавају истину о стварности. Алегорија је коментар о друштву и о разумевању природе света. Сенке на отисцима су, као и свет доступан чулима, само одраз стварног света. Обе појаве унапред су одређене, скројене и прилагођене људској перцепцији. Оно што их је створило остало је скривено, недоступно оку. Али чињеница да су настале од стварности наводи на размишљање каква би она могла бити.

И. Ј.

 

Ивана Јанковић рођена је 1996. године у Крагујевцу. Студијски програм Графички дизајн завршила је на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Ради на истом факултету као сарадник у настави на предметима из уже уметничке области Графика и графичке технике. Излагала је на петнаест групних изложби. Добитница је Похвале на XX Бијеналу студентске графике Србије, Дом културе „Студентски град“, Нови Београд.
Изложбом Они уопште ниједну ствар неће сматрати реалном, осим ове сенке… завршава мастер студије на ФИЛУМ-у, на студијском програму Ликовне уметности, модул Графика.

 

Изложба ће бити отворена до 8. марта 2021.