Oni uopšte nijednu stvar neće smatrati realnom, osim ove senke…
Ivana Janković
23. 02. 2021.

Galerija SKC u 19:00
Izložbu će otvoriti docent dr Jasmina Ćirić, istoričarka umetnosti

 

Serija grafika Oni uopšte nijednu stvar neće smatrati realnom, osim ove senke... u središte stavlja ulogu koju svetlost i njeno odsustvo imaju u stvaranju umetničkog dela. Polazište za istraživanje bile su umetnosti svetlosti – fotografija i fotogram, dok su dela izvedena u grafičkoj tehnici akvatinte.

Sprovođenje procesa koji se temelji na postupku izrade fotograma, zasnovanog na beleženju tragova predmeta, omogućilo je prikazivanje prirodnih tokova formi kroz grafički medij, dok je grafika omogućila da se takav fotogram multiplikuje. Trag predmeta povezuje fotogram dobijen grafičkim postupkom sa stvarnošću i obogaćuje ga crtom autentičnosti. Moglo bi se reći da se radi o vrsti hvatača senki. Otisci su, poput prirodnih svetlosnih fenomena, jednostavni, a višeslojni. Na njima ne postoji horizont, a njihovo ishodište je tajanstveni, aperspektivni, slikovni prostor.

Značenje serije grafika ogleda se u povezanosti sa Platonovom Alegorijom o pećini u kojoj senke nagoveštavaju istinu o stvarnosti. Alegorija je komentar o društvu i o razumevanju prirode sveta. Senke na otiscima su, kao i svet dostupan čulima, samo odraz stvarnog sveta. Obe pojave unapred su određene, skrojene i prilagođene ljudskoj percepciji. Ono što ih je stvorilo ostalo je skriveno, nedostupno oku. Ali činjenica da su nastale od stvarnosti navodi na razmišljanje kakva bi ona mogla biti.

I. J.

 

Ivana Janković rođena je 1996. godine u Kragujevcu. Studijski program Grafički dizajn završila je na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Radi na istom fakultetu kao saradnik u nastavi na predmetima iz uže umetničke oblasti Grafika i grafičke tehnike. Izlagala je na petnaest grupnih izložbi. Dobitnica je Pohvale na XX Bijenalu studentske grafike Srbije, Dom kulture „Studentski grad“, Novi Beograd.
Izložbom Oni uopšte nijednu stvar neće smatrati realnom, osim ove senke… završava master studije na FILUM-u, na studijskom programu Likovne umetnosti, modul Grafika.

 

Izložba će biti otvorena do 8. marta 2021.