Nada Novaković
Radnički štrajkovi i tranzicija u Srbiji 1990-2015
22. 11. 2018

Kontakt galerija SKC u 19:00

Razgovor o sociološkom istraživanju i knjizi

 

Knjiga je rezultat rada na projekima «Labour Organizing in Serbia» fondacija Roza Luksemburg Štiftung za Jugoistočnu Europu i «Strukturne društvene i istorijske promene srpskog društva u kontekstu evropskih integracija i globalizacije» koji je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a koji se realizuje u Institutu društvenih nauka u Beogradu.

Deo teksta je prerađena verzija doktorske disertacije «Radnička klasa i štrajkovi u Srbiji posle 2000. godine» koja je odbranjena decembra 2011. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Osnovni cilj rada je sociološko objašnjenje najvažnijih uzroka, povoda i posledica štrajkova u Srbiji od 1990. do 2015. godine. Reč je o teorijsko-empirijskom istraživanju osobenosti društvenih prilika u kojima su se javljali štrajkovi, karakteristikama njihovih najvažnijih učesnika (zanimanja, granske, slojne i klasne pripadnosti), oblicima i načinima organizovanja, toku, efikasnosti i posledicama kako za štrajkače, tako i za širu društvenu sredinu.

U tu svrhu polazi se od osnovnih socioloških kategorija: društvena podela rada, društvena moć, klasne i slojne nejednakosti, interesi, sukobi, kompromisi, pregovaranje i uopšte industrijski odnosi. Da bi se bolje razumela i pojasnila priroda štrajkova u Srbiji u posmatranom periodu, razmatraju se, u najkraćim crtama, promene socio-ekonomske strukture, specifičnosti tranzicije, a posebno procesa privatizacije društvene svojine. Neizbežnim se nametnulo i pitanje poređenja štrajkova u ranijem periodu u jugoslovenskom društvu i sa štrajkovima u drugim društvima u tranziciji.