Мултукултурализам
и либералне вредности
предавање Небојше Јоцића
8. 07. 2020.

Летња сцена СКЦ, 19:00

Предавање и разговор о филозофији

 

Пошто су једнонационалне државе одувек биле реткост и заснивале се радије на принципима и моралу племенског друштва, ми данас без обзира на нашу традицију, културу и религију живимо у мултикултуралном свету. Мултикултурализам је не само нужност и стварност већ и нешто неизбежно и као такво представља фундаментални услов модерног живота. Разлика између либералних и комунитарних полоитичких филозофија се огледа у томе што је за ову прву мултикултурни свет услов либералне демократије а за другу препрека у остваривању аутентичне културе и идентитета нације. И док је у либералној демократији аутономија индивидуе неприкосновена и не зависи од наслеђених тј случајних фактора као што је раса, нација, религија, језик и култура, за комунитарне филозофе без тих наслеђених тзв случајних одредница нема аутентичности и садржаја индивидуе.

Куда нас води наше сутра ?

Учествују: Јелена Милинковић, модераторка и Небојша Јоцић, предавач.

Небојша Јоцић, завршио је нашу Прву крагујевачку гимназију, дипломирао филозофију у Скопљу, магистрирао и докторирао у Великој Британији. Такође је познати и врхунски спортиста.