Multukulturalizam
i liberalne vrednosti
predavanje Nebojše Jocića
8. 07. 2020.

Letnja scena SKC, 19:00

Predavanje i razgovor o filozofiji

 

Pošto su jednonacionalne države oduvek bile retkost i zasnivale se radije na principima i moralu plemenskog društva, mi danas bez obzira na našu tradiciju, kulturu i religiju živimo u multikulturalnom svetu. Multikulturalizam je ne samo nužnost i stvarnost već i nešto neizbežno i kao takvo predstavlja fundamentalni uslov modernog života. Razlika između liberalnih i komunitarnih poloitičkih filozofija se ogleda u tome što je za ovu prvu multikulturni svet uslov liberalne demokratije a za drugu prepreka u ostvarivanju autentične kulture i identiteta nacije. I dok je u liberalnoj demokratiji autonomija individue neprikosnovena i ne zavisi od nasleđenih tj slučajnih faktora kao što je rasa, nacija, religija, jezik i kultura, za komunitarne filozofe bez tih nasleđenih tzv slučajnih odrednica nema autentičnosti i sadržaja individue.

Kuda nas vodi naše sutra ?

Učestvuju: Jelena Milinković, moderatorka i Nebojša Jocić, predavač.

Nebojša Jocić, završio je našu Prvu kragujevačku gimnaziju, diplomirao filozofiju u Skoplju, magistrirao i doktorirao u Velikoj Britaniji. Takođe je poznati i vrhunski sportista.