Mihailo Vasiljević
Izložba Ulična fotografija i knjiga Dvanaest radova
22. 12. 2022.

Radeći u okviru medijskih ograničenja, ali i protiv njih, Vasiljević fotografiju razume kao konceptualnu alatku, odnosno medij koji poseduje moć prikazivanja realnosti, ali koji ima veliki potencijal manipulacije predstavom i njenim značenjem. Može se reći da je u osnovi njegovog rada mišljenje sveta kroz fotografiju, ne samo u smislu više ili manje koncipiranih ili poetizovanih prizora, već kroz složeno uodnošavanje subjekta i objekta, zahvaljujući kome su vidljivi različiti konteksti fotografije kao sveprisutnog društvenog fenomena. Vasiljevićevi radovi kreću se između krajnosti, konstantno balansirajući na tankoj granici koja posmatrača ostavlja u blagoj nedoumici, očekujući od njega značajan intelektualni napor. Takav posmatrač treba da zna da slika ne govori sve, da se njenih hiljadu reči često pretvori u kakofoniju informacija, različitih glasova i predstava. U tom smislu, više se ne postavlja pitanje da li posmatrač može da vidi, već šta može da pojmi i sazna o nizu predstavljenih motiva i mehanizmu reprezentacije. Vasiljević svojim radovima traži radoznalog i obrazovanog recipijenta koji sam dolazi do saznanja, primoravajući ga na preispitivanje fotografije kao višestrukog medijatora gledanja, znanja, pamćenja i razumevanja, odnosno arbitra dijaloga ličnog i kolektivnog, političkog i estetskog, umetničkog i ne-umetničkog.

Izvod iz teksta u knjizi Dvanaest radova Mihailo Vasiljević, Saša Janjić istoričar umetnosti

 

 

 

Mihailo Vasiljević (Beograd, 1981). Diplomirao je 2005. godine na Katedri za fotografiju, Akademija umetnosti BK, Beograd. Master studije Teorije umetnosti i medija završio 2009. godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Od 2019. godine na doktorskim studijama Istorije umetnosti, Filozofski fakultet u Beogradu. Od 2001. godine, njegovi radovi izlagani su na brojnim samostalnim izložbama u Srbiji i grupnim izložbama u Sloveniji, SAD, Grčkoj i Nemačkoj. Dobitnik je nagrade Different Worlds: Young Contemporary Photography, 2015; bio je dvostruki finalista nagrade Dimitrije Bašičević Mangelos (2015, 2016). Radio je kao asistent i predavač na Akademiji umetnosti BK (2005-2009) i kao docent na Novoj akademiji umetnosti (2009-2016) u Beogradu. Bio je koosnivač je i kourednik nezavisnog udruženja Centar za fotografiju (2011-2019). Njegov umetnički i teorijski rad vezan je za fotografiju kao društveni fenomen i usmeren je na istraživanje različitih kulturnih obrazaca i procesa.

 

mihailovasiljevic.com