Михаило Васиљевић
Изложба Улична фотографија и књигa Дванаест радова
22. 12. 2022.

Радећи у оквиру медијских ограничења, али и против њих, Васиљевић фотографију разуме као концептуалну алатку, односно медиј који поседује моћ приказивања реалности, али који има велики потенцијал манипулације представом и њеним значењем. Може се рећи да је у основи његовог рада мишљење света кроз фотографију, не само у смислу више или мање конципираних или поетизованих призора, већ кроз сложено уодношавање субјекта и објекта, захваљујући коме су видљиви различити контексти фотографије као свеприсутног друштвеног феномена. Васиљевићеви радови крећу се између крајности, константно балансирајући на танкој граници која посматрача оставља у благој недоумици, очекујући од њега значајан интелектуални напор. Такав посматрач треба да зна да слика не говори све, да се њених хиљаду речи често претвори у какофонију информација, различитих гласова и представа. У том смислу, више се не поставља питање да ли посматрач може да види, већ шта може да појми и сазна о низу представљених мотива и механизму репрезентације. Васиљевић својим радовима тражи радозналог и образованог реципијента који сам долази до сазнања, приморавајући га на преиспитивање фотографије као вишеструког медијатора гледања, знања, памћења и разумевања, односно арбитра дијалога личног и колективног, политичког и естетског, уметничког и не-уметничког.

Извод из текста у књизи Дванаест радова Михаило Васиљевић, Саша Јањић историчар уметности

 

 

 

Михаило Васиљевић (Београд, 1981). Дипломирао је 2005. године на Катедри за фотографију, Академија уметности БК, Београд. Мастер студије Теорије уметности и медија завршио 2009. године на Универзитету уметности у Београду. Од 2019. године на докторским студијама Историје уметности, Филозофски факултет у Београду. Од 2001. године, његови радови излагани су на бројним самосталним изложбама у Србији и групним изложбама у Словенији, САД, Грчкој и Немачкој. Добитник је награде Different Worlds: Young Contemporary Photography, 2015; био је двоструки финалиста награде Димитрије Башичевић Мангелос (2015, 2016). Радио је као асистент и предавач на Академији уметности БК (2005-2009) и као доцент на Новој академији уметности (2009-2016) у Београду. Био је кооснивач је и коуредник независног удружења Центар за фотографију (2011-2019). Његов уметнички и теоријски рад везан је за фотографију као друштвени феномен и усмерен је на истраживање различитих културних образаца и процеса.

 

mihailovasiljevic.com