МЕТАМОРФОЗА РОДА
Викторија Здравковић
8. 10. 2021.

Галерија СКЦ у 20:00
Изложбу ће отворити Дарија Драгојловић, визуелна уметница.

 

 

МЕТАМОРФОЗА РОДА

 

Тумачењем серије радова, под називом Метаморфоза рода, можемо осетити тензичне релације појмова које Викторија Здравковић илуструје кроз форме биљних мотива.

Иако, плошним посматрањем, облици којима се ауторка изложбе изражава, нам делују као да јасно знамо на шта њен рад реферира, заправо нама та игра појмова којима се служи још увек није у потпуности дефинисана. То и јесте уједно и питање и одговор на тему коју нам уметница нуди на разматрање. Кроз призму визуелне имагинације Викторије Здравковић, отварају нам се многе могућности промишљања и закључивања. Биљни мотиви којима интерпретира свој став о родном идентитету, односе се на органске форме биљних врста у природи као метафора на сексуалност и полност. Флорални облици који се прожимају у раду су амбивалентни, односно имају атрибуте и мушке и женске полности. Може се и уочити да елементи којима уметница изражава свој визуелни језик, се у простору цртежа, траже, трансформишу, надограђају, да имају своје неизвесно кретање. Та путања којом њени облици пролазе су баш те напоменуте метаморфозе рода, које имају свој динамични ток, деконструкцију типичног, обмањивачку променљивост у форми,  која алудира на гениталност.

Ослањајући се на профеминистичке праксе у уметности, ауторка ће се одлучити да приступи интимно, у медију цртежа. Посматрајући цртеже којима изражава свој критички осврт на положај женског идентитета у фалогоцентричној култури, она нам одаје своју женску субјективност, која осећа ту напетост и неизвесност мушког и женског родног идентитета у виду перипетије стереотипног, дискриминитивног и доминантног мушког субјекта. Из женске позиције преиспитује колективни став о трансформативности родних карактеристика, и у својој ликовној поетици покушава да ту метаморфозу начини транспарентном и хибридном, бришући границу између искључивог, подељеног, хијерархијског.

Суптилно, својим визуелним рукописом покреће промену перцепције у сагледавању сексуалности и родних идентитета.

 

Дарија Драгојловић

 

 

Викторија Здравковић, рођена 1996. године у Краљеву. Завршила средњу Уметничку школу у Краљеву 2015. године, смер графички дизајн. Дипломирала 2019. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Одсек за примењену уметност, смер Зидно сликарство у класи професора Горана Ракића, као најбољи студент. Завршила је мастер студије 2021. године на Академији уметности Нови Сад, смер Цртање, под менторством професорке Јасне Гулан Ружић. До сада је свој рад излагала на четири самосталне и више групних изложби у земљи.

Стипендије:
2018/2019. Стипендисткиња ДОСИТЕЈЕ – Фонд за младе таленте Републике Србије коју додељује Министарство омладине и спорта
2019. Фондација за стипендирање и подстицање напредовања најбољих студената, младих научних радника и уметника додељује СТИПЕНДИЈУ, као најбољем студенту Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу Универзитета у Крагујевцу
Награде и признања:
2019. Признање за изузетан успех постигнут у току школовања на Филолошко-уметничком факултету, Крагујевац

Самосталне изложбе:
2020. “Иру“, Галерија “Мостови Балкана“, Крагујевац
2020. “Иру“, Градска галерија, КЦ Град Београд
2021. “Иру“, Галерија Центра за културу “Свети Стефан Деспот српски“ , Деспотовац
2021. “Метаморфоза рода кроз перцепцију женског рукописа“, Галерија Архива Војводине, Нови Сад

Групне изложбе:
2015. “Иницијатива“, Галерија Културног Центра “Рибница“, Краљево
2016. XVIII Бијенале студентске графике Србије, Дом културе “Студентски град“, Београд
2016. Годишња изложба студената Одсека за примењену и ликовну уметност, ФИЛУМ, Крагујевац
2017. “Мала графика“, Галерија “Ла Виста“, Нови Сад
2017. XIX Бијенале студентског цртежа Србије , Дом културе “Студентски град“, Београд
2017. Годишња изложба студената Одсека за примењену и ликовну уметност, ФИЛУМ, Крагујевац
2018. XIX Бијенале студентске графике Србије , Дом културе “Студентски град“, Београд
2018. Годишња изложба студената Одсека за примењену и ликовну уметност, ФИЛУМ, Крагујевац
2019. XX Пролећни ликовни салон, Галерија Центра за културу “Масука“, Велика Плана
2019. Годишња изложба младих, Галерија Културног Центра “Рибница“, Краљево
2019. XX Бијенале студентског цртежа Србије , Дом културе “Студентски град“, Београд
2019. “Човеков најбољи пријатељ-пас, коњ“, Меморијална Галерија “Душан Старчевић“, Смедеревска Паланка
2019. Дипломска изложба студената IV године зидног сликарства, “ВИШе од Галерије“, Крагујевац
2019. “Мала графика“, Галерија “Ла Виста“, Нови Сад
2019. “Сусрет“ , X Групна изложба малог формата у Новом Саду, Еђшег – Културна станица
2019/20. “Нишки цртеж-Граница“ , Официрски дом, Ниш
2019/20. XIV Ликовни салон 30×30, Културни центар, Зрењанин
2020. “Изложба краљевачких уметница“, Галерија Културног центра “Рибница“ Краљево
2020. XV Међународни бијенале уметности минијатуре, Културни центар Горњи Милановац
2020. XXI Пролећни ликовни салон, Галерија Центра за културу “Масука“, Велика Плана
2020. Изложба радова младих уметника “Са стране“, Културни Центар ЛАБ, Нови Сад
2020/21. “Нишки цртеж-Свакодневница“, Официрски дом, Ниш
2021. XXI Бијенале студентског цртежа Србије, Дом културе “Студентски град“, Београд
2021. “Мала графика“, Галерија “Ла Виста“, Нови Сад.