IPA i Tvining
projekti EU u Srbiji
24. 09. 2021.

KONTAKT GALERIJA SKC U 17.30

 

 

Šta su IPA fondovi i koji je njihov značaj za Srbiju na njenom putu ka EU ?

Koji su prioriteti finansijske pomoći EU usmerene ka Srbiji i kako se oni određuju ?

Kakvo je iskustvo zemalja Zapadnog Balkana u korišćenju sredstava iz ovih fondova usmerenih ka postizanju evropskih standarda ?

Da li postoji analiza pojedinacnih sektora, kao sto je npr. obrazovanje?

Tvining kao značajni pretpristupni instrument dostupan zemljama kandidatima i njegova primena, možemo li da ­­­­­­sagledamo obavezne rezultate Tvininga u Srbiji nakon deset godina njegove primene?

U kojim oblastima su realizovani Tvining projekti u Srbiji ?

Zašto se Tvining projekti smatraju ‘‘poželjnim‘‘ za Srbiju u procesu EU integracija ?

Koji su kriterijumi za određivanje tvining partnera ?

Da li ekonomski i bilateralni odnosi igraju ulogu pri  izboru Twinning partnera?

Prekogranična i transnacionalna saradnja- stvaranje uslova za kvalitetniji život građana širom Evrope. Koji su programi u ovom tematskom okviru relaizovani u našoj zemlji ?

Šta je evropejizacija, kako se ona definiše i kako se odigrava u državama koje su kandidati za članstvo?

 

Samo su neka od pitanja i tema koje ćemo otvoriti na tribini pod nazivom  IPA i Tvining projekti EU u Srbiji.

 

 

Predavač : Aleksandra Jovanović, doktorant ekonomskih nauka,  radi u skupštini Srbije, viši savetnik u Odeljenju za evropske integracije. Takođe bavi se i regionalnom saradnjom, EU fondovima, EU projektima.

Projekti na kojima radi/radila : Jačanje kapaciteta Narodne skupštine Srbije u procesu integracije u EU, objavljeni radovi : Tvining projekti EU u Srbiji: analiza oblasti politike i uticaj država članica EU, Fondovi Evropske unije i programi dostupni Republici Srbiji-IPA i Twinning projekti

 

 

 

SKC Kragujevac, uz poštovanje svih mera protiv COVID19 virusa.

 

Dobrodošli !