IZBOR IZ KOLEKCIJE GALERIJE SKC 2017-2019.
26. 05. 2023.

KONTAKT GALERIJA I GALERIJA SKC U 20:00

Izložbu će otvoriti Marija Radoš, istoričarka umetnosti i Ivan Arsenijević, urednik likovnog programa

 

 

IZBOR IZ KOLEKCIJE GALERIJE SKC 2017-2019.

 

Na izložbi će biti predstavljeni radovi dvadeset i četiri autora koji su se svojim samostalnim izložbama predstavili kragujevčkoj publici tokom 2017-2019. godine.

Autori čiji će radovi biti predstavljeni na izložbi Izbor iz kolekcije Galerije SKC 2017-2019 su:

Jelena Jelača,  Mariela Cvetić, Ivan Šuković, Milorad Stajčić, Sanja Solunac, Boris Burić, Neda Kovinić, Ivan Petrović, Bojan Otašević, Nađa Stamenović, Srđan Veljović, Goran Stojčetović, Irena Kovač, Šejma Fere, Rade Tepavčević, Nenad Ristović, Veljko Vučković, Nemanja Lađić, Marija Konjikušić, Zoran Ignjatović, Luka Stoisavljević, Nemanja Milenković, Goran Dimić, Lazar Mitrović.

Autori izložbe su Marija Radoš, istoričarka umetnosti i Ivan Arsenijević, urednik likovnog programa SKC. Izložbu prati kvalitetan dvojezični katalog.

 

 

 

IZBOR IZ KOLEKCIJE GALERIJE SKC KRAGUJEVAC 2017 / 18 / 19.
Umetnost kao pokušaj spoznaje

 

… Stručni tim koji vodi likovni program u dva izlagačka prostora SKCa rad bazira na umrežavanju sa drugim ustanovama, na saradnji profesionalaca, razmenama programa, predstavljanju kako lokalnih tako i gostujućih projekata, omogućavanju sasvim novih početaka i perspektiva mladima ali i podsećanju na prethodne, potvrđene vrednosti i dostignuća. Sadržajan, dinamičan i relevantan program i pristup izdvajaju galeriju SKC Kragujevac na lokalnoj kulturnoj mapi…

… Kada govorimo o umetničkoj kolekciji SKCa, u svetlu aktuelnosti i relevantnosti, a u cilju njenog osnaživanja i funkcionalizacije osvrnula bi se na njen princip i funkciju u savremenim okolnostima…

… Kolekcije imaju materijalnu vrednost i predstavljaju kapital vlasnika. Zatim, one su deo identiteta, fizički trag aktivnosti, politike i statusa kolekcionara (u ovom slučaju institucije). A na osnovnom nivou imaju funkciju baze podataka jer kolekcioniranje je pre svega prikupljanje i uodnošavanje određene vrste informacija. Kao arhive informacija one su potencijalno korisne za istraživanje i razumevanje šireg opsega tema, različitih kategorija saznanja u različitim kontekstima (od pojedinačnih umetničkih praksi i aktera, veza i relacija do društvene i materijalne klime i fenomena datog trenutka, prostora…).

… Prebacivanje usmerenja sa “posedovanja” na “informativnost” pri odabiru materijala za kolekciju moglo bi da motiviše i razvoj u segmentu njene obrade i dalje upotrebe. Pored izložbi i publikacija u cilju prezentacije radova sadržaj bi mogao da se funkcionalizuje na načine da bude permanentno dostupan za potrebe edukacije, istraživanja, interdisciplinarnih povezivanja, što bi bilo potpuno u skladu sa funkcijama jednog studentskog centra kulture. Akcentovanje i razvinjanje ovog aspekta i funkcije umetničkih kolekcija takođe je i u duhu vremena u kom je informacija glavni resurs i kapital.

 

Izvod iz teksta kataloga, Marija Radoš

 

 

 

Složeni odnosi – Izazovi i prepreke

 

Suspenzija normalnosti koja predstavlja dominantni tok naše svakodnevice, pomešana sa autističnim odnosom prema umetnosti i kulturi, u turobnom društvu koje je u stanju produžene tranzicije i transformacije, u vremenu koje godinama obeležavamo kao turbulentno i kompleksno, smisao možda pronalazi u rešavanju izazova i prepreka, i iščekivanju radikalno novih pristupa i razumevanja pozicija i uloga koje umetnost treba da ima za jedno savremeno društvo u celini.

Nova, treća po redu izložba Izbor iz kolekcije galerije SKC donosi odabir radova autora koji su svoje samostalne izložbe imali u periodu 2017 – 2019. godine, koji su napravili Marija Radoš i Ivan Arsenijević. Ova izložba je višestruko značajna, pre svega, zbog doslednog programskog kontinuiteta galerije SKC, koji prati aktuelna kretanja na savremenoj vizuelnoj sceni, njegove vidljivosti i značajnog prepoznavanja od strane umetnika, kustosa, istoričara umetnosti i drugih aktera scene, ali i kao važan pokazatelj kvalitetne komunikacije i razumevanja, uspostavljanja novih veza i razmene kreativnih iskustava i međusobnog poverenja na relaciji umetnik – galerija. Galerija SKC Kragujevac je time nastavila da bude mesto prezentovanja inventivnosti i dijaloga, eksperimenta, uvezivanja opipljivog i neuhvatljivog, koje savremenu umetničku scenu čini vidljivijom i aktivnijom van glavnih umetničkih centara. Ova i prethodne dve izložbe zajedno konstruišu jednu moguću mapu za sagledavanje vizuelne prakse aktuelne savremene likovne scene.

Za ovu izložbu izabrani su radovi dvadeset i četiri umetnika i umetnice, čija je aktivnost značajna i prepoznata na našoj kao i međunarodnoj sceni, i čije radove kao i na prethodnim izložbama možemo posmatrati u spoju koji karakteriše raznolikost tema o kojima promišljaju i medijska različitost. Medijska fragmentarnost izložbe uspostavlja konstelacije sa realnim i ličnim prostorima autora, fluidnosti savremenog trenutka i njegovih paradoksa ali i alternativnim prostorima kao mestima otklona od turobnog i nestabilnog društva i svih njegovih oštećenja kojima svedočimo.

 

Izvod iz teksta kataloga, Ivan Arsenijević