ИЗБОР ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ ГАЛЕРИЈЕ СКЦ 2017-2019.
26. 05. 2023.

КОНТАКТ ГАЛЕРИЈА И ГАЛЕРИЈА СКЦ У 20:00

Изложбу ће отворити Марија Радош, историчарка уметности и Иван Арсенијевић, уредник ликовног програма

 

 

ИЗБОР ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ ГАЛЕРИЈЕ СКЦ 2017-2019.

 

На изложби ће бити представљени радови двадесет и четири аутора који су се својим самосталним изложбама представили крагујевчкој публици током 2017-2019. године.

Аутори чији ће радови бити представљени на изложби Избор из колекције Галерије СКЦ 2017-2019 су:

Јелена Јелача,  Мариела Цветић, Иван Шуковић, Милорад Стајчић, Сања Солунац, Борис Бурић, Неда Ковинић, Иван Петровић, Бојан Оташевић, Нађа Стаменовић, Срђан Вељовић, Горан Стојчетовић, Ирена Ковач, Шејма Фере, Раде Тепавчевић, Ненад Ристовић, Вељко Вучковић, Немања Лађић, Марија Коњикушић, Зоран Игњатовић, Лука Стоисављевић, Немања Миленковић, Горан Димић, Лазар Митровић.

Аутори изложбе су Марија Радош, историчарка уметности и Иван Арсенијевић, уредник ликовног програма СКЦ. Изложбу прати квалитетан двојезични каталог.

 

 

 

ИЗБОР ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ ГАЛЕРИЈЕ СКЦ КРАГУЈЕВАЦ 2017 / 18 / 19.
Уметност као покушај спознаје

 

… Стручни тим који води ликовни програм у два излагачка простора СКЦа рад базира на умрежавању са другим установама, на сарадњи професионалаца, разменама програма, представљању како локалних тако и гостујућих пројеката, омогућавању сасвим нових почетака и перспектива младима али и подсећању на претходне, потврђене вредности и достигнућа. Садржајан, динамичан и релевантан програм и приступ издвајају галерију СКЦ Крагујевац на локалној културној мапи…

… Када говоримо о уметничкој колекцији СКЦа, у светлу актуелности и релевантности, а у циљу њеног оснаживања и функционализације осврнула би се на њен принцип и функцију у савременим околностима…

… Колекције имају материјалну вредност и представљају капитал власника. Затим, оне су део идентитета, физички траг активности, политике и статуса колекционара (у овом случају институције). А на основном нивоу имају функцију базе података јер колекционирање је пре свега прикупљање и уодношавање одређене врсте информација. Као архиве информација оне су потенцијално корисне за истраживање и разумевање ширег опсега тема, различитих категорија сазнања у различитим контекстима (од појединачних уметничких пракси и актера, веза и релација до друштвене и материјалне климе и феномена датог тренутка, простора…).

… Пребацивање усмерења са “поседовања” на “информативност” при одабиру материјала за колекцију могло би да мотивише и развој у сегменту њене обраде и даље употребе. Поред изложби и публикација у циљу презентације радова садржај би могао да се функционализује на начине да буде перманентно доступан за потребе едукације, истраживања, интердисциплинарних повезивања, што би било потпуно у складу са функцијама једног студентског центра културе. Акцентовање и развињање овог аспекта и функције уметничких колекција такође је и у духу времена у ком је информација главни ресурс и капитал.

 

Извод из текста каталога, Марија Радош

 

 

 

Сложени односи – Изазови и препреке

 

Суспензија нормалности која представља доминантни ток наше свакодневице, помешана са аутистичним односом према уметности и култури, у туробном друштву које је у стању продужене транзиције и трансформације, у времену које годинама обележавамо као турбулентно и комплексно, смисао можда проналази у решавању изазова и препрека, и ишчекивању радикално нових приступа и разумевања позиција и улога које уметност треба да има за једно савремено друштво у целини.

Нова, трећа по реду изложба Избор из колекције галерије СКЦ доноси одабир радова аутора који су своје самосталне изложбе имали у периоду 2017 – 2019. године, који су направили Марија Радош и Иван Арсенијевић. Ова изложба је вишеструко значајна, пре свега, због доследног програмског континуитета галерије СКЦ, који прати актуелна кретања на савременој визуелној сцени, његове видљивости и значајног препознавања од стране уметника, кустоса, историчара уметности и других актера сцене, али и као важан показатељ квалитетне комуникације и разумевања, успостављања нових веза и размене креативних искустава и међусобног поверења на релацији уметник – галерија. Галерија СКЦ Крагујевац је тиме наставила да буде место презентовања инвентивности и дијалога, експеримента, увезивања опипљивог и неухватљивог, које савремену уметничку сцену чини видљивијом и активнијом ван главних уметничких центара. Ова и претходне две изложбе заједно конструишу једну могућу мапу за сагледавање визуелне праксе актуелне савремене ликовне сцене.

За ову изложбу изабрани су радови двадесет и четири уметника и уметнице, чија је активност значајна и препозната на нашој као и међународној сцени, и чије радове као и на претходним изложбама можемо посматрати у споју који карактерише разноликост тема о којима промишљају и медијска различитост. Медијска фрагментарност изложбе успоставља констелације са реалним и личним просторима аутора, флуидности савременог тренутка и његових парадокса али и алтернативним просторима као местима отклона од туробног и нестабилног друштва и свих његових оштећења којима сведочимо.

 

Извод из текста каталога, Иван Арсенијевић