DAMJANOV: ISKONI BѢ SLOVO
15.12.2022.

Emisija koje se bavi prikazom književnog portreta prof. dr Save Damjanova.
Sava Damjanov je pisac, književni istoričar, esejista i univerzitetski profesor. Kao prozaistu, književna kritika ga smatra jednim od vodećih predstavnika srpskog postmodernizma. Njegova naučna istraživanja usmerena su pre svega ka fantastičnoj književnosti, erotskim i jezičko-eksperimentalnim slojevima u srpskoj tradiciji, teoriji recepcije, postmodernizmu, kao i ka komparativistici. Priređivao je za štampanje tekstove srpskih pisaca 18, 19. i 20. veka.
Predavao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde je i diplomirao (1980. godine, grupa za jugoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik), magistrirao (1986) i doktorirao (1996) pod mentorstvom akademika Milorada Pavića.
Njegovi tekstovi prevođeni su na engleski, francuski, nemački, ruski, poljski, češki, mađarski, slovački, rusinski, ukrajinski, bugarski, slovenački i makedonski jezik.
Zastupljen je u antologijama savremene srpske proze.
Kao gostujući profesor držao je predavanja na mnogim univerzitetima u Evropi.