ДАМЈАНОВ: ИСКОНИ БѢ СЛОВО
15.12.2022.

Емисија које се бави приказом књижевног портрета проф. др Саве Дамјанова.
Сава Дамјанов је писац, књижевни историчар, есејиста и универзитетски професор. Као прозаисту, књижевна критика га сматра једним од водећих представника српског постмодернизма. Његова научна истраживања усмерена су пре свега ка фантастичној књижевности, еротским и језичко-експерименталним слојевима у српској традицији, теорији рецепције, постмодернизму, као и ка компаративистици. Приређивао је за штампање текстове српских писаца 18, 19. и 20. века.
Предавао је на Филозофском факултету у Новом Саду, где је и дипломирао (1980. године, група за југословенске књижевности и српскохрватски језик), магистрирао (1986) и докторирао (1996) под менторством академика Милорада Павића.
Његови текстови превођени су на енглески, француски, немачки, руски, пољски, чешки, мађарски, словачки, русински, украјински, бугарски, словеначки и македонски језик.
Заступљен је у антологијама савремене српске прозе.
Као гостујући професор држао је предавања на многим универзитетима у Европи.