Вртлог
Илхан Пачариз
10. 03. 2021.

Zoom састанак, 19:00

Представљање збирке песама

Илхан Пачариз рођен је у Пријепољу 1983. године. Дипломирао је компаративну књижевност и библиотекарство на Филозофском факултету у Сарајеву. „Вртлог“ је његова трећа песничка књиге. Пре ње објавио је: „Собни номад“ (2011) и „Ониричке песме“ (2015).

О Вртлогу:

“И у нов(иј)ој Пачаризовој поезији препознају се извјесне линије континуитета, које би се кроз његово писање перпетуирале од ран(иј)их пјесама, преко Собног номада и књиге Ониричке песме, све до Вртлога који је сада зинуо преда мном и пред вама. Ријеч је о константама на тематско-мотивском плану, а поготово у равни пјесничког поступка. Примјерице, чини ми се да и након свих мијена и фаза које је Пачариз као пјесник у протеклих петнаестак година неизбјежно прошао, његова поезија у великој мјери и даље настаје из двију диспаратних, понекад и сукобљених тенденција. Прва је наративна, утемељена у “стварносним” кодовима и вођена исповједним импулсом, док је субјект који проговара у њој припадајућим пјесмама јасно аутобиографски кодиран. Друга тенденција обележена је лудичким, неријетко и нареалистичким сензибилитетом, а својим тоном углавном стоји у изразитом контрасту с патосом наративно-исповједних пјесама…”
(из поговора “Императив одсутности” Динка Креха)

Веза за састанак: https://us05web.zoom.us/j/9868338289?pwd=TjEzblkvdVkrNWU1OE1tam9samw3Zz09&fbclid=IwAR3TY2ybfz2GpSM58HSeOTosJEojKDXYvqziJ-P80s3HN7zqC0ZK7oFEWx0#success