Vojislav Vukomanović, Aleksandar Đević
Bukovski, kako si me samo s*ebao
22. 12. 2018.

Kutija šibica 20:00

Projekcija audio-vizuelno-poetskog rada Aleksandra Đevića po književnom predlošku Vojislava Vukomanovića

 

Vojislav Vukomanović, rođen 1984. godine u Kragujevcu gde i danas živi. Piše kraće i duže priče kao i poeziju. Planira pisanje romana nakon čijeg uspeha će se preseliti na tropsko ostrvo. Dežurni krivac.
Zna sve loše ribe i dobre šeme. Do sada izdao jednu knjigu i sve nade svojih roditelja. Nada se najboljem.