Vladimir Ristić
O bolesti zdravog razuma
27. 10. 2021.

Kontakt galerija SKC, 19:00

Predavanje sa diskusijom

Vladimir Ristić je čitav svoj radni vek proveo na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu gde je, između ostalog, uspeo da se izbori za postojanje kursa i ispita „Filozofija prirodnih nauka“.

Na kojim filozofskim spisima, kojim teoretičarima on zasniva svoje teze možete čuti u sredu, 27. oktobra u Kontakt galeriji SKC.

Sve posetioce pozivamo na razgovor, a na njih apelujemo da se pridržavaju svih propisanih i preporučenih antiepidemioloških mera.