Белешке
Никола Гаровић
4. 02. 2020.

Галерија СКЦ у 20:00

Изложбу ће отворити Вук Коларевић.

 

 

Прописана форма изложбеног каталога пружа користан подсетник и успомену са изложбе, међутим ограничава оно што посматрач може закључити о Николиним радовима како због броја приказаних радова, тако и због специфичне природе саме поставке. Осмишљени начин на који посматрач може приступити радовима и лично окретати листове свезака, чини искуство које се не може пренети другачје него самом посетом изложбе.

Ове свеске предсављају личне белешке које Никола увек носи са собом, а полазиште су готово свих његових радова, а што ће вероватно важити и за многе будуће. Неке од страница ових свезака постали су инспирација за разне графике, слике и дизајн на којима је радио. Елементи радова из белешки су делићи Николине свакодневнице који су долазили под његову руку, који за њега имају извесни сентимент. То са једне стране његова дела чини врло личним, а са друге указује на потпуну преданост позиву за естетско тумачење свега и лепог и ружног што га свакодневно окружује. Иако сваки рад за себе изражава спој тренутног искуства и размишљања, сви заједно се могу посматрати као један вишегодишњи развој и истраживање. Значајан исход овог истраживања представља оригинални стил који се прожима не само кроз радове из свезака, већ и оне који су из њих проникли. Још један, можда и неочекивани исход његовог истраживања, представља створени свет бића и објеката који се јавља и у коме Никола често налази своје предмете приказивања.

Неретко се у његовим радовима приказују и симболи, слова, бројеви и знакови. То је можда са намером преношења извесне поруке, а можда и супротно, са намером лишавања знакова очекиваног значења и препушања оку на посматрање самог ликовног призора. Ако постоји водиља која одређује циљ ових радова, то би највероватније била слобода. Слобода од устаљеног али и слобода од критике устаљеног, слеђење сопственог пута које природно води запажању, бележењу и стварању.

Вук Коларевић

 

 

Никола Гаровић, рођен 1996. године у Крагујевцу, завршио Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, одсек графички дизајн. Тренутно на мастер студијама на Академији Уметности у Новом саду на одсеку графика. Учествовао на групној изложби графика студената у СКЦ-у у Крагујевцу, победник XIX Бијенала студентске графике Србије, излагао на две групне изложбе у просторима дома културе у студентском граду у Београду као и на изложби „Мост“ која се одржала на свим факултетима примењених уметности у Србији. Учесник трећег медјународног Бијенала графике 2018. године, Дом Културе у Чачку. Излагао и на Новембарском Салону визуелних уметности у Краљеву као и на изложби малих графика „Кодови времена“ у графичком колективу у Београду 2018. године. Учесник новогодишње изложбе крагујевачких уметника у галерији „Арт“. Излагао на XVII такмичењу малих графика у музеју Miasta Ostrow Wielkopolski у Пољској.

 

Изложба ће бити отборена до 28. фебруара 2020.